โรคไตในเด็ก ใครว่าไม่น่ากลัว (Kidney in child)

#ศูนย์เด็ก #โรคไตในเด็ก #เด็กเเป็นโรตไต #ลูกเป็นโรคไต #โรคไตเกิดจาก #โรคไต #โรคไตเรื้อรัง #โรคไตเรื้อรังในเด็ก #โรคไตอาการ #สาเหตุโรคไตในเด็ก #สาเหตุโรคไต #เด็กเป็นไต #โรคไตอักเสบ #การดูแลผู้ป่วยเป็นโรคไต #การดูแลเด็กเป็นโรคไต #วิธีการดูแลผู้ป่วยโรคไต

โรคไตในเด็ก

โรคไตเรื้อรังที่พบบ่อยในเด็กจะแตกต่างจากในผู้ใหญ่ สาเหตุของโรคไตในเด็กจะแตกต่างกันตามแต่ละช่วงอายุ ดังนี้

1. เด็กเล็ก ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิดในโครงสร้างของไต หรือของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ภาวะอุดกั้นของระบบทางเดินปัสสาวะ ภาวะเนื้อไตเจริญผิดปกติ

2. เด็กโต ส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะไตอักเสบจากสาเหตุต่างๆ  เช่น ไตอักเสบที่เกิดตามหลังการติดเชื้อแบคทีเรียที่ลำคอหรือผิวหนัง โรคเอสแอลอี

นอกจากนั้นพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสมในปัจจุบันของเด็กอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ รวมถึงโรคไตในอนาคตได้ การที่เด็กมีกิจกรรมประจำวันส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ใช้พลังงาน การออกกำลังกายที่น้อยเกินไป การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสม เช่น การกินอาหารประเภทแป้ง ไขมัน และเครื่องดื่มที่หวานมากเกินไป ทำให้เกิดโรคอ้วน และอาจส่งผลให้เกิดโรคไตเรื้อรังตามมาได้

อาการของเด็กที่เป็นโรคไต 

เด็กที่เป็นโรคไตแต่ละชนิด อาจมีอาการแสดงแตกต่างกัน อาการที่สามารถสังเกตได้เอง เช่น ปัสสาวะมีสีผิดปกติ สีแดง หรือสีน้ำล้างเนื้อ มีปริมาณปัสสาวะน้อยหรือมากเกินปกติ มีการขับถ่ายปัสสาวะบ่อย หรือน้อยครั้งเกินปกติ ต้องเบ่งเวลาถ่ายปัสสาวะ ในเด็กโตมีปัสสาวะเล็ดราด หรือมีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ มีท้องโตผิดปกติ มีอวัยวะเพศภายนอกที่ผิดรูป ความดันเลือดสูง การเจริญเติบโตช้า

วิธีการป้องกัน 

โรคไตในเด็กบางชนิดอาจป้องกันได้ตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์  โดยที่หญิงมีครรภ์ควรมีการตรวจติดตามและดูแลโดยสูติแพทย์อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงสารเคมีหรือยาบางชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ เด็กที่เริ่มควบคุมการขับถ่ายได้ให้ฝึกเด็กขับถ่ายโดยวิธีที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงภาวะท้องผูก หลีกเลี่ยงขนมหรือเครื่องดื่มรสหวาน และให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกิน ซึ่งอาจนำไปสู่โรคความดันเลือดสูง และโรคเบาหวานได้ในอนาคต

วิธีการดูแล

สำหรับผู้ที่ดูแลเด็กโรคไต ควรทำความเข้าใจในโรคไตชนิดที่เด็กเป็น เข้าใจแนวทางการดูแลรักษาผลข้างเคียงของแต่ละวิธีการรักษาและยาแต่ละชนิด เข้าใจวิธีปฏิบัติตนสำหรับโรคไตชนิดที่เด็กเป็น นอกจากนั้นควรให้เด็กได้ร่วมวางแผนในการใช้ยาและการปฏิบัติตนตามที่แพทย์แนะนำ คอยเป็นกำลังใจให้แก่เด็ก เป็นที่ปรึกษาให้แก่เด็กเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติ และที่สำคัญควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาทุกครั้งเมื่อมีปัญหาในการใช้ยาหรือในการปฏิบัติตน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เด็ก ชั้น 3 โซน E

#ศูนย์เด็ก #โรคไตในเด็ก #เด็กเเป็นโรตไต #ลูกเป็นโรคไต #โรคไตเกิดจาก #โรคไต #โรคไตเรื้อรัง #โรคไตเรื้อรังในเด็ก #โรคไตอาการ #สาเหตุโรคไตในเด็ก #สาเหตุโรคไต #เด็กเป็นไต #โรคไตอักเสบ #การดูแลผู้ป่วยเป็นโรคไต #การดูแลเด็กเป็นโรคไต #วิธีการดูแลผู้ป่วยโรคไต

โรคไตในเด็ก

โรคไตเรื้อรังที่พบบ่อยในเด็กจะแตกต่างจากในผู้ใหญ่ สาเหตุของโรคไตในเด็กจะแตกต่างกันตามแต่ละช่วงอายุ ดังนี้

1. เด็กเล็ก ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิดในโครงสร้างของไต หรือของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ภาวะอุดกั้นของระบบทางเดินปัสสาวะ ภาวะเนื้อไตเจริญผิดปกติ

2. เด็กโต ส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะไตอักเสบจากสาเหตุต่างๆ  เช่น ไตอักเสบที่เกิดตามหลังการติดเชื้อแบคทีเรียที่ลำคอหรือผิวหนัง โรคเอสแอลอี

นอกจากนั้นพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสมในปัจจุบันของเด็กอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ รวมถึงโรคไตในอนาคตได้ การที่เด็กมีกิจกรรมประจำวันส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ใช้พลังงาน การออกกำลังกายที่น้อยเกินไป การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสม เช่น การกินอาหารประเภทแป้ง ไขมัน และเครื่องดื่มที่หวานมากเกินไป ทำให้เกิดโรคอ้วน และอาจส่งผลให้เกิดโรคไตเรื้อรังตามมาได้

อาการของเด็กที่เป็นโรคไต 

เด็กที่เป็นโรคไตแต่ละชนิด อาจมีอาการแสดงแตกต่างกัน อาการที่สามารถสังเกตได้เอง เช่น ปัสสาวะมีสีผิดปกติ สีแดง หรือสีน้ำล้างเนื้อ มีปริมาณปัสสาวะน้อยหรือมากเกินปกติ มีการขับถ่ายปัสสาวะบ่อย หรือน้อยครั้งเกินปกติ ต้องเบ่งเวลาถ่ายปัสสาวะ ในเด็กโตมีปัสสาวะเล็ดราด หรือมีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ มีท้องโตผิดปกติ มีอวัยวะเพศภายนอกที่ผิดรูป ความดันเลือดสูง การเจริญเติบโตช้า

วิธีการป้องกัน 

โรคไตในเด็กบางชนิดอาจป้องกันได้ตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์  โดยที่หญิงมีครรภ์ควรมีการตรวจติดตามและดูแลโดยสูติแพทย์อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงสารเคมีหรือยาบางชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ เด็กที่เริ่มควบคุมการขับถ่ายได้ให้ฝึกเด็กขับถ่ายโดยวิธีที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงภาวะท้องผูก หลีกเลี่ยงขนมหรือเครื่องดื่มรสหวาน และให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกิน ซึ่งอาจนำไปสู่โรคความดันเลือดสูง และโรคเบาหวานได้ในอนาคต

วิธีการดูแล

สำหรับผู้ที่ดูแลเด็กโรคไต ควรทำความเข้าใจในโรคไตชนิดที่เด็กเป็น เข้าใจแนวทางการดูแลรักษาผลข้างเคียงของแต่ละวิธีการรักษาและยาแต่ละชนิด เข้าใจวิธีปฏิบัติตนสำหรับโรคไตชนิดที่เด็กเป็น นอกจากนั้นควรให้เด็กได้ร่วมวางแผนในการใช้ยาและการปฏิบัติตนตามที่แพทย์แนะนำ คอยเป็นกำลังใจให้แก่เด็ก เป็นที่ปรึกษาให้แก่เด็กเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติ และที่สำคัญควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาทุกครั้งเมื่อมีปัญหาในการใช้ยาหรือในการปฏิบัติตน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เด็ก ชั้น 3 โซน E


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง