ข้อต่อขากรรไกรผิดปกติ (Temporomandibular disorders )

#ข้อต่อขากรรไกรผิดปกติ #รักษาข้อต่อขากรรไกร #ความผิดปกติบริเวณขมับข้อต่อขากรรไกร #ปวดขากรรไกร ข้างเดียว #ข้อต่อขากรรไกร #อ้าปากแล้วปวดหู #นอนกัดฟัน #ปวดกราม #ปวดกราม ขากรรไกร #ปวดขากรรไกร #เครียดปวดกราม #วิธี ดูแล สุขภาพ ปวด ขา กรรไกร #กรามค้าง

ข้อต่อขากรรไกร เป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนและถูกใช้งานมากที่สุด เป็นข้อต่อที่มีการเชื่อมต่อกันของกระดูกขากรรไกรล่างกับส่วนของกระโหลกศีรษะ โดยมีกล้ามเนื้อบดเคี้ยว ช่วยยึดขากรรไกรล่างให้ทำงานร่วมกับข้อต่อขากรรไกร แต่เมื่อใดที่เกิดความผิดปกติขึ้น จะส่งผลต่อข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว ซึ่งจะมีปัญหาในการเคลื่อนที่ของข้อต่อขากรรไกรผิดปกติ มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นภาวะโรคข้อต่อเสื่อมได้ ทำให้อาการแสดงที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล จะมีความแตกต่างกันออกไป

อาการความผิดปกติบริเวณขมับ-ข้อต่อขากรรไกรที่พบได้บ่อย

1. มีอาการเจ็บปวด ซึ่งมักจะเป็นบริเวณแก้ม หน้าหู ขมับ และจะปวดมากขึ้นเมื่อมีการใช้งาน

2. ความสามารถในการอ้าปากถูกจำกัด ไม่สามารถเคลื่อนขากรรไกรล่างได้ตามปกติ บางรายอาจมีปัญหาขากรรไกรค้าง หรืออ้าปากแล้วเบี้ยว

3. มีเสียงดังเกิดขึ้นเมื่อข้อต่อขากรรไกรมีการเคลื่อนไหว อาจมีเสียงดัง “คลิก” หรือ“กรอบแกรบ” และอาจมาพร้อมกับอาการเจ็บปวดได้

สาเหตุการเกิดโรคความผิดปกติบริเวณขมับ-ข้อต่อขากรรไกร

1. มีประวัติการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับขากรรไกรมาก่อน เช่น การถูกกระแทกอย่างรุนแรง

2. การสบฟันผิดปกติ (Malocclusion) การเสียสมดุลของระบบบดเคี้ยว เช่น การถอนฟันกรามออก โดยไม่ได้ใส่ฟันทดแทน ทำให้ฟันข้างเคียงและฟันตรงข้ามเคลื่อนมาสู่ช่องว่างทำให้เกิดการสบกระแทกส่งแรงที่ผิดปกติต่อข้อต่อขากรรไกร

3. อุปนิสัยเคี้ยวอาหารข้างเดียว ทำให้กล้ามเนื้อบดเคี้ยวและข้อต่อกรรไกรทำงานไม่สมดุลกัน

4. การรับประทานอาหารเหนียว แข็ง หรือเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นประจำ

5. ความเครียด

6. การนอนกัดฟัน

แนวทางปฏิบัติเมื่อมีอาการผิดปกติบริเวณขมับ-ข้อต่อขากรรไกร

1. เมื่อมีอาการปวดหรือปวดร่วมกับมีอาการตึงกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าคอ บ่า ไหล่ และข้อต่อขากรรไกร
ควรประคบร้อน

2. เมื่อมาอาการเจ็บขณะอ้าปากหรือขณะเคี้ยวอาหาร ควรรับประทานอาหารอ่อน หลีกเลี่ยงอาหารที่แข็ง เหหรือเหนียว

3. เมื่อมีอาการปวด ควรลดการใช้งานขากรรไกรให้มากที่สุด เช่น หลีกเลี่ยงการพูด ตะโกน ร้องเพลง

4. หากต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรม ควรแจ้งทันตแพทย์ให้ทราบ

5. ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อบดเคี้ยว ใบหน้า หลีกเลี่ยงการเกร็งกล้ามเนื้อ

6. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ

7. หลีกเลี่ยงการนั่งทำงานหรือใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ

8. ควรออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ

9. การนอนหลับพอเพียง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่ ชั้น 3 โซน 

#ข้อต่อขากรรไกรผิดปกติ #รักษาข้อต่อขากรรไกร #ความผิดปกติบริเวณขมับข้อต่อขากรรไกร #ปวดขากรรไกร ข้างเดียว #ข้อต่อขากรรไกร #อ้าปากแล้วปวดหู #นอนกัดฟัน #ปวดกราม #ปวดกราม ขากรรไกร #ปวดขากรรไกร #เครียดปวดกราม #วิธี ดูแล สุขภาพ ปวด ขา กรรไกร #กรามค้าง

ข้อต่อขากรรไกร เป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนและถูกใช้งานมากที่สุด เป็นข้อต่อที่มีการเชื่อมต่อกันของกระดูกขากรรไกรล่างกับส่วนของกระโหลกศีรษะ โดยมีกล้ามเนื้อบดเคี้ยว ช่วยยึดขากรรไกรล่างให้ทำงานร่วมกับข้อต่อขากรรไกร แต่เมื่อใดที่เกิดความผิดปกติขึ้น จะส่งผลต่อข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว ซึ่งจะมีปัญหาในการเคลื่อนที่ของข้อต่อขากรรไกรผิดปกติ มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นภาวะโรคข้อต่อเสื่อมได้ ทำให้อาการแสดงที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล จะมีความแตกต่างกันออกไป

อาการความผิดปกติบริเวณขมับ-ข้อต่อขากรรไกรที่พบได้บ่อย

1. มีอาการเจ็บปวด ซึ่งมักจะเป็นบริเวณแก้ม หน้าหู ขมับ และจะปวดมากขึ้นเมื่อมีการใช้งาน

2. ความสามารถในการอ้าปากถูกจำกัด ไม่สามารถเคลื่อนขากรรไกรล่างได้ตามปกติ บางรายอาจมีปัญหาขากรรไกรค้าง หรืออ้าปากแล้วเบี้ยว

3. มีเสียงดังเกิดขึ้นเมื่อข้อต่อขากรรไกรมีการเคลื่อนไหว อาจมีเสียงดัง “คลิก” หรือ“กรอบแกรบ” และอาจมาพร้อมกับอาการเจ็บปวดได้

สาเหตุการเกิดโรคความผิดปกติบริเวณขมับ-ข้อต่อขากรรไกร

1. มีประวัติการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับขากรรไกรมาก่อน เช่น การถูกกระแทกอย่างรุนแรง

2. การสบฟันผิดปกติ (Malocclusion) การเสียสมดุลของระบบบดเคี้ยว เช่น การถอนฟันกรามออก โดยไม่ได้ใส่ฟันทดแทน ทำให้ฟันข้างเคียงและฟันตรงข้ามเคลื่อนมาสู่ช่องว่างทำให้เกิดการสบกระแทกส่งแรงที่ผิดปกติต่อข้อต่อขากรรไกร

3. อุปนิสัยเคี้ยวอาหารข้างเดียว ทำให้กล้ามเนื้อบดเคี้ยวและข้อต่อกรรไกรทำงานไม่สมดุลกัน

4. การรับประทานอาหารเหนียว แข็ง หรือเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นประจำ

5. ความเครียด

6. การนอนกัดฟัน

แนวทางปฏิบัติเมื่อมีอาการผิดปกติบริเวณขมับ-ข้อต่อขากรรไกร

1. เมื่อมีอาการปวดหรือปวดร่วมกับมีอาการตึงกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าคอ บ่า ไหล่ และข้อต่อขากรรไกร
ควรประคบร้อน

2. เมื่อมาอาการเจ็บขณะอ้าปากหรือขณะเคี้ยวอาหาร ควรรับประทานอาหารอ่อน หลีกเลี่ยงอาหารที่แข็ง เหหรือเหนียว

3. เมื่อมีอาการปวด ควรลดการใช้งานขากรรไกรให้มากที่สุด เช่น หลีกเลี่ยงการพูด ตะโกน ร้องเพลง

4. หากต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรม ควรแจ้งทันตแพทย์ให้ทราบ

5. ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อบดเคี้ยว ใบหน้า หลีกเลี่ยงการเกร็งกล้ามเนื้อ

6. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ

7. หลีกเลี่ยงการนั่งทำงานหรือใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ

8. ควรออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ

9. การนอนหลับพอเพียง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่ ชั้น 3 โซน 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง