การจัดฟันแบบใส สร้างรอยยิ้มสวย (Invisalign)

การจัดฟันแบบใสเป็นวิธีการจัดฟันที่ทันสมัย ช่วยแก้ไขปัญหาฟันต่าง ๆ หรือผู้ที่ต้องการจัดฟันให้เรียงตัวสวย

การจัดฟันแบบใสช่วยแก้ปัญหาฟันแบบใดบ้าง?

     1. ฟันบนยื่น คือการที่ฟันหน้าบนยื่นออกมาคร่อมฟันหน้าล่าง คนส่วนใหญ่ฟันบนจะยื่นออกมาเล็กน้อย หากฟันบนยื่นออกมามากเกินไป อาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ฟันสึกไปจนถึงอาการปวดขากรรไกร การจัดฟันแบบใสสามารถแก้ไขปัญหาฟันบนยื่นได้

 

     2. ฟันล่างยื่น คือการที่ฟันล่างยื่นออกมาคร่อมฟันบนในขณะที่ปิดปาก ในหลาย ๆ กรณีเกิดจากปัญหาขากรรไกรล่างยื่นออกมามากเกินไป ส่งผลให้บดเคี้ยวได้ไม่ดีและพูดไม่ชัด และอาจทำให้ฟันสึกหรอเร็วขึ้น การจัดฟันแบบใสสามารถแก้ไขปัญหาฟันล่างยื่นบางแบบได้ แต่หากฟันล่างยื่นอย่างรุนแรง อาจต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

 

     3. ฟันสบไขว้ คือฟันบนหน้าบางส่วนอยู่ด้านในของฟันหน้าล่างแทนที่จะอยู่ด้านนอกอย่างที่ควรจะเป็น เสี่ยงฟันสึกหรือแตกได้ นอกจากนี้ทำให้เหงือกร่นหรือเป็นรอยบุ๋มเล็ก ๆ บนแนวเหงือก อาการเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาเหงือกพร้อมอาการเจ็บหรือแม้แต่การสูญเสียกระดูกตามมา การจัดฟันแบบใสสามารถแก้ไขปัญหาฟันสบไขว้บางแบบได้

 

     4. ฟันห่าง เมื่อฟันสองซี่ขึ้นไปห่างกันมากกว่าปกติ ทันตแพทย์จะเรียกว่าปัญหาระยะห่างระหว่างฟันหรือฟันห่าง อาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันกับเหงือกขึ้นมา ส่งผลให้อาหารเข้าไปติดในบริเวณนั้นจนเหงือกนิ่มลงและอักเสบ เสี่ยงเกิดโรคเหงือกตามมา

 

     5. ฟันสบเปิด คือฟันบนและฟันล่างไม่สบกันตอนปิดปาก ส่งผลให้เคี้ยวอาหารได้ลำบากหรือกัดอาหารบางชนิดไม่ได้ เช่น แอปเปิ้ล ฝรั่ง เป็นต้น

 

     6. ฟันซ้อน เมื่อขากรรไกรไม่มีช่องว่างเพียงพอให้ฟันทุกซี่ขึ้นตามปกติ ฟันจึงเบียดซ้อน หรือถูกผลักให้เคลื่อนไปด้านหน้าหรือด้านหลัง อาจทำให้แปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันได้ลำบาก ส่งผลให้เกิดคราบพลัค หินปูน และแบคทีเรียอันตรายสะสม เสี่ยงฟันผุและเกิดโรคเหงือกตามมา นอกจากนี้ ฟันซ้อนอาจจะรุนแรงขึ้นด้วยเมื่อเวลาผ่านไป

 

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส

  1. แทบมองไม่เห็น ยิ้มได้อย่างเปิดเผยแม้ขณะจัดฟัน
  2. สามารถถอดออกได้ วัสดุมีความยืดหยุ่น ทำให้ง่ายต่อการถอดและสวมใส่เป็นอย่างมาก ซึ่งแตกต่างจากแบบเหล็กดัดฟันที่ต้องใส่ติดกับฟันตลอดเวลา ไม่ต้องจำกัดการรับประทานอาหาร
  3. ระยะเวลาในการรักษาชัดเจน การจัดฟันแบบใสช่วยให้เห็นภาพทุกขั้นตอนของการรักษา

เทคโนโลยีการจัดฟันแบบใสที่ SiPH

     SiPH นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อให้สามารถจำลองรอยยิ้มแบบใหม่ให้กับผู้รับบริการ ประกอบกับความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ ทำให้การวางแผนการจัดฟันแบบดิจิทัลที่จัดทำขึ้นมาเป็นแบบเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคลเท่านั้น เริ่มต้นด้วยการสแกนรอยยิ้ม ซึ่งทันตแพทย์จะบันทึกภาพฟันแบบ 3 มิติ และวางแผนการเคลื่อนตัวของฟันล่วงหน้าเพื่อดูตัวอย่างของรอยยิ้มก่อนการจัดฟัน

ตรวจสอบข้อมูลโดย : ทพญ.ณัฐินี โกษาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 3  โซน A

     การจัดฟันแบบใสเป็นวิธีการจัดฟันที่ทันสมัย ช่วยแก้ไขปัญหาฟัน เช่น ฟันบนยื่น ฟันล่างยื่น ฟันสบไขว้ ฟันห่าง ฟันสบเปิด ฟันซ้อน หรือผู้ที่ต้องการจัดฟันให้เรียงตัวสวย

การจัดฟันแบบใสช่วยแก้ปัญหาฟันแบบใดบ้าง?

     1. ฟันบนยื่น คือการที่ฟันหน้าบนยื่นออกมาคร่อมฟันหน้าล่าง คนส่วนใหญ่ฟันบนจะยื่นออกมาเล็กน้อย หากฟันบนยื่นออกมามากเกินไป อาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ฟันสึกไปจนถึงอาการปวดขากรรไกร การจัดฟันแบบใสสามารถแก้ไขปัญหาฟันบนยื่นได้

 

     2. ฟันล่างยื่น คือการที่ฟันล่างยื่นออกมาคร่อมฟันบนในขณะที่ปิดปาก ในหลาย ๆ กรณีเกิดจากปัญหาขากรรไกรล่างยื่นออกมามากเกินไป ส่งผลให้บดเคี้ยวได้ไม่ดีและพูดไม่ชัด และอาจทำให้ฟันสึกหรอเร็วขึ้น การจัดฟันแบบใสสามารถแก้ไขปัญหาฟันล่างยื่นบางแบบได้ แต่หากฟันล่างยื่นอย่างรุนแรง อาจต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

 

     3. ฟันสบไขว้ คือฟันบนหน้าบางส่วนอยู่ด้านในของฟันหน้าล่างแทนที่จะอยู่ด้านนอกอย่างที่ควรจะเป็น เสี่ยงฟันสึกหรือแตกได้ นอกจากนี้ทำให้เหงือกร่นหรือเป็นรอยบุ๋มเล็ก ๆ บนแนวเหงือก อาการเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาเหงือกพร้อมอาการเจ็บหรือแม้แต่การสูญเสียกระดูกตามมา การจัดฟันแบบใสสามารถแก้ไขปัญหาฟันสบไขว้บางแบบได้

 

     4. ฟันห่าง เมื่อฟันสองซี่ขึ้นไปห่างกันมากกว่าปกติ ทันตแพทย์จะเรียกว่าปัญหาระยะห่างระหว่างฟันหรือฟันห่าง อาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันกับเหงือกขึ้นมา ส่งผลให้อาหารเข้าไปติดในบริเวณนั้นจนเหงือกนิ่มลงและอักเสบ เสี่ยงเกิดโรคเหงือกตามมา

 

     5. ฟันสบเปิด คือฟันบนและฟันล่างไม่สบกันตอนปิดปาก ส่งผลให้เคี้ยวอาหารได้ลำบากหรือกัดอาหารบางชนิดไม่ได้ เช่น แอปเปิ้ล ฝรั่ง เป็นต้น

 

     6. ฟันซ้อน เมื่อขากรรไกรไม่มีช่องว่างเพียงพอให้ฟันทุกซี่ขึ้นตามปกติ ฟันจึงเบียดซ้อน หรือถูกผลักให้เคลื่อนไปด้านหน้าหรือด้านหลัง อาจทำให้แปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันได้ลำบาก ส่งผลให้เกิดคราบพลัค หินปูน และแบคทีเรียอันตรายสะสม เสี่ยงฟันผุและเกิดโรคเหงือกตามมา นอกจากนี้ ฟันซ้อนอาจจะรุนแรงขึ้นด้วยเมื่อเวลาผ่านไป

 

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส

  1. แทบมองไม่เห็น ยิ้มได้อย่างเปิดเผยแม้ขณะจัดฟัน
  2. สามารถถอดออกได้ วัสดุมีความยืดหยุ่น ทำให้ง่ายต่อการถอดและสวมใส่เป็นอย่างมาก ซึ่งแตกต่างจากแบบเหล็กดัดฟันที่ต้องใส่ติดกับฟันตลอดเวลา ไม่ต้องจำกัดการรับประทานอาหาร
  3. ระยะเวลาในการรักษาชัดเจน การจัดฟันแบบใสช่วยให้เห็นภาพทุกขั้นตอนของการรักษา

เทคโนโลยีการจัดฟันแบบใสที่ SiPH

     SiPH นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อให้สามารถจำลองรอยยิ้มแบบใหม่ให้กับผู้รับบริการ ประกอบกับความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ ทำให้การวางแผนการจัดฟันแบบดิจิทัลที่จัดทำขึ้นมาเป็นแบบเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคลเท่านั้น เริ่มต้นด้วยการสแกนรอยยิ้ม ซึ่งทันตแพทย์จะบันทึกภาพฟันแบบ 3 มิติ และวางแผนการเคลื่อนตัวของฟันล่วงหน้าเพื่อดูตัวอย่างของรอยยิ้มก่อนการจัดฟัน

ตรวจสอบข้อมูลโดย : ทพญ.ณัฐินี โกษาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 3  โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง