แอปเปิ้ลต่างสีมีประโยชน์อย่างไร?

     แอปเปิ้ล เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพชนิดแรกๆ ที่คนส่วนใหญ่นึกถึง หลายคนคงสงสัยกันว่าสีบนเปลือกของแอปเปิ้ลที่แตกต่างกันนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันด้วยหรือไม่ นักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้ข้อมูลไว้ดังนี้

พลังงานและสารอาหารในแอปเปิ้ลแต่ละสี

     จากข้อมูลข้างต้นพลังงานและสารอาหารในแอปเปิ้ลแดงมีมากกว่าแอปเปิ้ลเขียว ด้วยขนาดของแอปเปิ้ลแดงใหญ่กว่าแอปเปิ้ลเขียวกว่าหนึ่งเท่า ดังนั้น หากดูในน้ำหนักของแอปเปิ้ลที่เท่ากันพบว่าพลังงานและสารอาหารไม่ได้ต่างกันมากนัก*หมายเหตุ ข้อมูลสารอาหารจากโปรแกรมคำนวนสารอาหาร INMUCAL Nutrients

     สิ่งที่ทำให้สารอาหารในแอปเปิ้ลแตกต่างกันกลับเป็นช่วงของแสงแดดที่แอปเปิ้ลได้สัมผัสก่อนการเก็บเกี่ยว มีงานวิจัยพบว่า แอปเปิ้ลที่ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ก่อนการเก็บเกี่ยวจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าแอปเปิ้ลที่อยู่ในร่ม ดังนั้น การเลือกซื้อแอปเปิ้ลให้ได้คุณประโยชน์สูงสุด จะแนะนำให้เลือกแอปเปิ้ลแดงที่มีสีแดงจัด และแอปเปิ้ลเขียวที่อมสีแดงเล็กน้อย

     เนื่องจากสารอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ที่เปลือกของแอปเปิ้ล แต่หลายคนอาจกังวลเรื่องสารตกค้างบนเปลือก นักกำหนดอาหารจึงมีคำแนะนำให้แช่แอปเปิ้ลในสารละลายเบกกิ้งโซดา 1 ช้อนชา ต่อน้ำสะอาด 2 ถ้วยตวง แช่ไว้ 15 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำไหลผ่านจนกว่าจะหายลื่น เพียงเท่านี้ก็สามารถรับประทานแอปเปิ้ลได้อย่างสบายใจได้แล้ว

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Hamadziripi, E. T., Theron, K. I., Muller, M., & Steyn, W. J. (2014). Apple Compositional and Peel Color Differences Resulting from Canopy Microclimate Affect Consumer Preference for Eating Quality and Appearance, HortScience horts, 49(3), 384-392. Retrieved Aug 26, 2021, from https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/49/3/article-p384.xml
  2. https://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/food/cleaning-apples

 

ข้อมูลจาก นักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ คลิก!! ติดตามข่าวสารกับนักกำหนดอาหาร

     แอปเปิ้ล เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพชนิดแรกๆ ที่คนส่วนใหญ่นึกถึง หลายคนคงสงสัยกันว่าสีบนเปลือกของแอปเปิ้ลที่แตกต่างกันนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันด้วยหรือไม่ นักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้ข้อมูลไว้ดังนี้

พลังงานและสารอาหารในแอปเปิ้ลแต่ละสี

     จากข้อมูลข้างต้นพลังงานและสารอาหารในแอปเปิ้ลแดงมีมากกว่าแอปเปิ้ลเขียว ด้วยขนาดของแอปเปิ้ลแดงใหญ่กว่าแอปเปิ้ลเขียวกว่าหนึ่งเท่า ดังนั้น หากดูในน้ำหนักของแอปเปิ้ลที่เท่ากันพบว่าพลังงานและสารอาหารไม่ได้ต่างกันมากนัก*หมายเหตุ ข้อมูลสารอาหารจากโปรแกรมคำนวนสารอาหาร INMUCAL Nutrients

     สิ่งที่ทำให้สารอาหารในแอปเปิ้ลแตกต่างกันกลับเป็นช่วงของแสงแดดที่แอปเปิ้ลได้สัมผัสก่อนการเก็บเกี่ยว มีงานวิจัยพบว่า แอปเปิ้ลที่ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ก่อนการเก็บเกี่ยวจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าแอปเปิ้ลที่อยู่ในร่ม ดังนั้น การเลือกซื้อแอปเปิ้ลให้ได้คุณประโยชน์สูงสุด จะแนะนำให้เลือกแอปเปิ้ลแดงที่มีสีแดงจัด และแอปเปิ้ลเขียวที่อมสีแดงเล็กน้อย

     เนื่องจากสารอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ที่เปลือกของแอปเปิ้ล แต่หลายคนอาจกังวลเรื่องสารตกค้างบนเปลือก นักกำหนดอาหารจึงมีคำแนะนำให้แช่แอปเปิ้ลในสารละลายเบกกิ้งโซดา 1 ช้อนชา ต่อน้ำสะอาด 2 ถ้วยตวง แช่ไว้ 15 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำไหลผ่านจนกว่าจะหายลื่น เพียงเท่านี้ก็สามารถรับประทานแอปเปิ้ลได้อย่างสบายใจได้แล้ว

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Hamadziripi, E. T., Theron, K. I., Muller, M., & Steyn, W. J. (2014). Apple Compositional and Peel Color Differences Resulting from Canopy Microclimate Affect Consumer Preference for Eating Quality and Appearance, HortScience horts, 49(3), 384-392. Retrieved Aug 26, 2021, from https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/49/3/article-p384.xml
  2. https://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/food/cleaning-apples

 

ข้อมูลจาก นักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ คลิก!! ติดตามข่าวสารกับนักกำหนดอาหาร


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง