ทำความสะอาดอย่างไร ห่างไกลเชื้อโรค

     การทำความสะอาดบ้าน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ หรือของใช้ส่วนตัวที่ต้องหยิบจับใช้งานอยู่เป็นประจำ โดยวิธีการเช็ดถูด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผสมกับน้ำ จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากละอองน้ำลาย น้ำมูก หรือเสมหะที่อาจแฝงอยู่ตามพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ได้ ดังนี้

     1. สิ่งของเครื่องใช้ที่สัมผัสบ่อย

     เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้น 70 – 90 % และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง

     2. พื้นผิวที่สัมผัสบ่อย

     เช่น เตียง โต๊ะ เก้าอี้ ของใช้รอบตัว และห้องน้ำ ให้ใช้น้ำยาฟอกขาว 1 ฝา ผสมน้ำครึ่งลิตร เช็ดหรือแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที แล้วเช็ดออกด้วยน้ำสะอาด

     3. ผ้าชนิดต่างๆ

     เช่น เสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ผ้าขนหนู ให้ซักผ้าตามปกติ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60 – 90 องศาเซลเซียส

     4. พื้นผิวโลหะ

     ให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้น 70 – 90 % และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาวเพราะมีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะ

หมายเหตุ: สิ่งของเครื่องใช้และพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย รวมถึงพื้นผิวโลหะ ยกเว้นผ้าชนิดต่างๆ สามารถทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค 1 ฝา ผสมน้ำ 2 แก้ว เช็ดหรือแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาทีได้

ขอบคุณข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

     การทำความสะอาดบ้าน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ หรือของใช้ส่วนตัวที่ต้องหยิบจับใช้งานอยู่เป็นประจำ โดยวิธีการเช็ดถูด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผสมกับน้ำ จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากละอองน้ำลาย น้ำมูก หรือเสมหะที่อาจแฝงอยู่ตามพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ได้ ดังนี้

     1. สิ่งของเครื่องใช้ที่สัมผัสบ่อย

     เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้น 70 – 90 % และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง

     2. พื้นผิวที่สัมผัสบ่อย

     เช่น เตียง โต๊ะ เก้าอี้ ของใช้รอบตัว และห้องน้ำ ให้ใช้น้ำยาฟอกขาว 1 ฝา ผสมน้ำครึ่งลิตร เช็ดหรือแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที แล้วเช็ดออกด้วยน้ำสะอาด

     3. ผ้าชนิดต่างๆ

     เช่น เสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ผ้าขนหนู ให้ซักผ้าตามปกติ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60 – 90 องศาเซลเซียส

     4. พื้นผิวโลหะ

     ให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้น 70 – 90 % และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาวเพราะมีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะ

หมายเหตุ: สิ่งของเครื่องใช้และพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย รวมถึงพื้นผิวโลหะ ยกเว้นผ้าชนิดต่างๆ สามารถทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค 1 ฝา ผสมน้ำ 2 แก้ว เช็ดหรือแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาทีได้

ขอบคุณข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง