กายภาพบำบัดข้อไหล่ยึดติด

การบริหารข้อไหล่ยึดติด ช่วยให้การเคลื่อนไหวข้อไหล่ทำได้มากขึ้น ข้อยึดติดน้อยลง และลดอาการปวด ซึ่งสามารถทำการบริหารได้ดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A

การบริหารข้อไหล่ยึดติด ช่วยให้การเคลื่อนไหวข้อไหล่ทำได้มากขึ้น ข้อยึดติดน้อยลง และลดอาการปวด ซึ่งสามารถทำการบริหารได้ดังนี้

การบริหารแก้ไขปัญหาข้อไหล่ติด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง