การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่บ้าน (Home Hemodialysis)

     การรักษาผู้ป่วยและครอบครัว จะได้รับการฝึกฝนการใช้เครื่องไตเทียมและการดูแลหลอดเลือดหรือสายสำหรับการฟอกเลือด โดยทีมผู้ดูแลคอยให้คำแนะนำจนผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความมั่นใจพร้อมกลับไปฟอกเลือดที่บ้านได้เอง หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและติดตามเยี่ยมเป็นระยะ

ข้อดี

 • สามารถจัดการเวลาการฟอกเลือดได้ด้วยตัวเอง
 • ไม่ต้องเดินทางมาที่รพ.บ่อยๆ
 • ไม่ต้องจำกัดน้ำและอาหารมาก

เตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับการรักษา

 • จัดสถานที่เก็บอุปกรณ์สำหรับการฟอกเลือดประมาณ 12 ครั้งต่อเดือน
 • สถานที่ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำเคลื่อนที่และเครื่องไตเทียม

วิธีการฟอกเลือดด้วยตัวเองที่บ้าน

 • เตรียมระบบน้ำ เครื่องไตเทียม ตัวกรองเลือด และสายส่งเลือดให้พร้อม
 • ทำแผลบริเวณสายที่ต่อเพื่อฟอกเลือดหรือแทงเข็มเส้นฟอกเลือดแล้วต่อเข้ากับเครื่องไตเทียม
 • ทำการฟอกเลือดผ่านตัวกรองเพื่อนำของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากเลือด

หมายเหตุ: การฟอกเลือดที่บ้านมีระยะเวลาต่างกัน ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคไต ชั้น 6 โซน C

     การรักษาผู้ป่วยและครอบครัว จะได้รับการฝึกฝนการใช้เครื่องไตเทียมและการดูแลหลอดเลือดหรือสายสำหรับการฟอกเลือด โดยทีมผู้ดูแลคอยให้คำแนะนำจนผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความมั่นใจพร้อมกลับไปฟอกเลือดที่บ้านได้เอง หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและติดตามเยี่ยมเป็นระยะ

ข้อดี

 • สามารถจัดการเวลาการฟอกเลือดได้ด้วยตัวเอง
 • ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลบ่อยๆ
 • ไม่ต้องจำกัดน้ำและอาหารมาก

เตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับการรักษา

 • จัดสถานที่เก็บอุปกรณ์สำหรับการฟอกเลือดประมาณ 12 ครั้งต่อเดือน
 • สถานที่ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำเคลื่อนที่และเครื่องไตเทียม

วิธีการฟอกเลือดด้วยตัวเองที่บ้าน

 • เตรียมระบบน้ำ เครื่องไตเทียม ตัวกรองเลือด และสายส่งเลือดให้พร้อม
 • ทำแผลบริเวณสายที่ต่อเพื่อฟอกเลือดหรือแทงเข็มเส้นฟอกเลือดแล้วต่อเข้ากับเครื่องไตเทียม
 • ทำการฟอกเลือดผ่านตัวกรองเพื่อนำของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากเลือด

หมายเหตุ: การฟอกเลือดที่บ้านมีระยะเวลาต่างกัน ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคไต ชั้น 6 โซน C


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง