ดูแลฟันอย่างไร เมื่อต้องจัดฟัน?

การจัดฟัน

          เป็นกระบวนการแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดจากการเรียงตัวของฟัน และการสบฟันที่ผิดปกติให้กลับสู่สภาพปกติโดยทันตแพทย์จัดฟัน

ประโยชน์ของการจัดฟัน

สำหรับผู้ที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันและการสบฟันที่ผิดปกติ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว
 • ฟันเรียงตัวดีขึ้น
 • ทำความสะอาดช่องปากได้ดีขึ้น
 • ลดโอกาสการเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ
 • เพิ่มความมั่นใจให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น

วิธีดูแลฟันระหว่างการจัดฟัน

เพื่อสุขอนามัยในช่องปากที่ดี เพราะฟันของคุณควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษในช่วงจัดฟัน

 • แปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง
 • ใช้แปรงสีฟันสำหรับจัดฟันและใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดฟัน
 • เลือกใช้ยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
 • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารเหนียว แข็ง เพราะจะทำให้เครื่องมือหลุดได้
 • พบทันตแพทย์ทุก 1 เดือนและขูดหินปูนทุก 6 เดือน

ปัญหาที่อาจพบในระหว่างการจัดฟัน

หลังติดเครื่องมือ

 • อาจมีอาการปวดฟัน ฟันโยกซึ่งเป็นอาการปกติของการจัดฟัน

พูดไม่ชัด น้ำลายหก

 • เพราะผู้ป่วยยังไม่คุ้นชินกับอุปกรณ์เมื่อเริ่มชินอาการจะดีขึ้น

มีแผลระคายเคืองในช่องปาก

 • ให้จิบน้ำเปล่าบ่อย ๆ รวมถึงใช้ขี้ผึ้ง สำหรับจัดฟันเพื่อลดการระคายเคือง

มีปัญหากลิ่นปาก

 • เนื่องจากเศษอาหารตกค้าง จึงต้องรักษาความสะอาดช่องปากเป็นพิเศษ

ข้อมูลจาก : ทพญ.ณัฐินี โกษาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่ ชั้น 3 โซน 

การจัดฟัน

          เป็นกระบวนการแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดจากการเรียงตัวของฟัน และการสบฟันที่ผิดปกติให้กลับสู่สภาพปกติโดยทันตแพทย์จัดฟัน

ประโยชน์ของการจัดฟัน

สำหรับผู้ที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันและการสบฟันที่ผิดปกติ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว
 • ฟันเรียงตัวดีขึ้น
 • ทำความสะอาดช่องปากได้ดีขึ้น
 • ลดโอกาสการเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ
 • เพิ่มความมั่นใจให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น

วิธีดูแลฟันระหว่างการจัดฟัน

เพื่อสุขอนามัยในช่องปากที่ดี เพราะฟันของคุณควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษในช่วงจัดฟัน

 • แปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง
 • ใช้แปรงสีฟันสำหรับจัดฟันและใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดฟัน
 • เลือกใช้ยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
 • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารเหนียว แข็ง เพราะจะทำให้เครื่องมือหลุดได้
 • พบทันตแพทย์ทุก 1 เดือนและขูดหินปูนทุก 6 เดือน

ปัญหาที่อาจพบในระหว่างการจัดฟัน

หลังติดเครื่องมือ

 • อาจมีอาการปวดฟัน ฟันโยกซึ่งเป็นอาการปกติของการจัดฟัน

พูดไม่ชัด น้ำลายหก

 • เพราะผู้ป่วยยังไม่คุ้นชินกับอุปกรณ์เมื่อเริ่มชินอาการจะดีขึ้น

มีแผลระคายเคืองในช่องปาก

 • ให้จิบน้ำเปล่าบ่อย ๆ รวมถึงใช้ขี้ผึ้ง สำหรับจัดฟันเพื่อลดการระคายเคือง

มีปัญหากลิ่นปาก

 • เนื่องจากเศษอาหารตกค้าง จึงต้องรักษาความสะอาดช่องปากเป็นพิเศษ

ข้อมูลจาก : ทพญ.ณัฐินี โกษาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่ ชั้น 3 โซน 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง