สาระสุขภาพ

เทคโนโลยีใหม่ รักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ

10 ตุลาคม 2565
ต่อมลูกหมากโตเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ชายและจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น โรคต่อมลูกหมากโตถือว่าเป็นปัญหา และเป็นอุปสรรครบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ชายเป็นอย่างมาก เนื่องจากต่อมลูกหมากที่โตขึ้นจนไปบีบท่อปัสสาวะให้แคบลงทำให้มีอาการปัสสาวะผิดปกติ ผู้ป่วยคนไม่เข้ารับการรักษาเนื่องจากกังวลเรื่องผลข้างเคียงที่อาจะเกิดขึ้นทำให้ผู้ป่วยขาดโอกาสในการกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ (Water Vapor Therapy) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้เวลาทำน้อย ผลแทรกซ้อนน้อยและไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง