สาระสุขภาพ

ดูแลเท้าอย่างไร? เมื่อเป็นเบาหวาน

09 พฤศจิกายน 2564
ปัญหาสุขภาพเท้าในผู้เป็นเบาหวาน ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกทำลายระบบประสาทและหลอดเลือดส่วนปลาย

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง