สาระสุขภาพ

ไอเรื้อรัง ปอดพังไม่รู้ตัว

18 มกราคม 2565
ไอเรื้อรัง เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหืด ไซนัสอักเสบ ไปจนถึงโรคมะเร็งปอด

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง