เจาะลึก SiPH โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการ SiPH


 

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราช สู่การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ มีการบริการจัดการแบบพิเศษ เพื่อการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการรักษาจะส่งคืนกลับสู่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยอีกมากมายที่โรงพยาบาลศิริราช และสนับสนุนพันธกิจ โครงการต่างๆ ของคณะฯ ดังนั้นผู้ป่วยที่มาใช้การบริการที่นี่จึงจะเป็น ทั้ง “ผู้รับ” และเป็น “ผู้ให้” ในเวลาเดียวกัน”

คลิปนี้จะพาทุกท่านเจาะลึก SiPH พร้อมพาชมรพ.และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจและรักษา โดยศาสตราจารย์คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการ รพ. ในรายการกฤษนะล้วงลูกพรีเมี่ยม
ช่วง 1
https://youtu.be/KF20gYWwe80
ช่วง 2
https://youtu.be/gDSKETMxdac
ช่วง 3
https://youtu.be/8QDXubwPJwM


 

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราช สู่การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ มีการบริการจัดการแบบพิเศษ เพื่อการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการรักษาจะส่งคืนกลับสู่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยอีกมากมายที่โรงพยาบาลศิริราช และสนับสนุนพันธกิจ โครงการต่างๆ ของคณะฯ ดังนั้นผู้ป่วยที่มาใช้การบริการที่นี่จึงจะเป็น ทั้ง “ผู้รับ” และเป็น “ผู้ให้” ในเวลาเดียวกัน”

คลิปนี้จะพาทุกท่านเจาะลึก SiPH พร้อมพาชมรพ.และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจและรักษา โดยศาสตราจารย์คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการ รพ. ในรายการกฤษนะล้วงลูกพรีเมี่ยม
ช่วง 1
https://youtu.be/KF20gYWwe80
ช่วง 2
https://youtu.be/gDSKETMxdac
ช่วง 3
https://youtu.be/8QDXubwPJwM


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง