ขอบคุณข้อดี 10 ปี ก้าวไม่หยุด

     SiPH จัดกิจกรรม "ขอบคุณข้อดี 10 ปีก้าวไม่หยุด" เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดข้อเทียม รวมถึงญาติ ที่ได้ร่วมเป็นทั้ง"ผู้รับ และ ผู้ให้" ของโรงพยาบาล

     ในงานมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพจากทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เภสัชกร นักกำหนดอาหาร และนักกายภาพรวมไปถึงบูธเกมที่ชวนทุกคนมาขยับข้อ และฟังดนตรีสดภายในงาน ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานพลับพลาเฉลิมพระเกียรติ

     

ภาพในงานบูธลงทะเบียนและบูธศิริราชมูลนิธิ เพื่อกองทุน Si Elite ศูนย์ความเป็นเลิศการผ่าตัดข้อเทียม นอกจากนี้ยังมีสเตชั่นคำถาม ให้แขกที่มาร่วมงานได้เขียนคำถามข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ที่มาในงาน

 

     Pride Board ไฮไลท์ของงานบอกเล่าเรื่องราวตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมาของศูนย์ออร์โธปิดิกส์ อาทิ เทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ รางวัลต่างๆ รวมไปถึงทีมบุคคลากรที่มีส่วนช่วยให้ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ก้าวมาถึงทศวรรษที่มั่นคง

 

  • บูธทีมแพทย์พยาบาล ตรวจและให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพกับคนไข้ที่มาร่วมงาน วัดความดัน และให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองก่อนและหลังผ่าตัดข้อ 
  • บูธนักกายภาพ การวัดองศาข้อเข่า สอนทำกายภาพบำบัดหลังรับการรักษา พร้อมแจกอุปกรณ์เช่น ลูกบอลบีบมือ ยางยืด เพื่อให้คนไข้นำไปฝึกออกกำลังที่บ้าน
  • บูธเภสัชกร ให้ความรู้เกี่ยวกับยาและรายละเอียดของการทานยา
  • นักกำหนดอาหาร ให้คำปรึกษาเรื่องการทานอาหารให้เหมาะกับโรค และแนะนำตัวอย่างอาหารที่ควรทานสำหรับผู้สูงอายุ รวมไปถึงการให้คำแนะนำเรื่องการทานอาหารเสริมอย่างถูกวิธี

 

     บูธเกมต่างๆ มีทั้งเกมเต้น เกมขยับข้อ เกมแตะฟุตบอล และงานประดิษฐ์ DIY ที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายและสนุกสนาน

 

     มีซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 

 

 

     กิจกรรมบนเวที กล่าวเปิดกล่าวงานโดย ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช และทีมแพทย์ ที่มาเล่าความรู้สึก ความประทับใจเนื่องในโอกาสครบรอบ10 ปี ของศูนย์ออร์โธปิดิกส์

รวมทั้งตอบคำถามคนไข้ในงาน ที่ข้องใจเกี่ยวกับการผ่าตัด รักษาข้อกระดูกต่าง ๆ ของร่างกาย

 

     กิจกรรมเสวนาจากทีมสหสาขาวิชา ได้แก่ ทีมพยาบาลทั้ง OPD และ IPD ทีมเภสัชกร ทีมนักกายภาพ ทีมนักกำหนดอาหาร การบอกเล่าความรู้สึกและฝากความในใจถึงคนไข้

 

     วงดนตรีที่ช่วยสร้างบรรยากาศในงาน มีการร่วมขับร้องบทเพลงอันสุดแสนประทับใจระหว่างทีมแพทย์และผู้เข้าร่วมงาน ที่เต็มไปด้วยความเป็นกันเองและความประทับใจ

 

 

 

     กิจกรรมสันทนาการบนเวที ระหว่างทีมแพทย์ และ คนไข้ที่มาร่วมงาน ปิดท้ายงานด้วยความประทับใจ

 

     SiPH จัดกิจกรรม "ขอบคุณข้อดี 10 ปีก้าวไม่หยุด" เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดข้อเทียม รวมถึงญาติ ที่ได้ร่วมเป็นทั้ง"ผู้รับ และ ผู้ให้" ของโรงพยาบาล

     ในงานมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพจากทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เภสัชกร นักกำหนดอาหาร และนักกายภาพรวมไปถึงบูธเกมที่ชวนทุกคนมาขยับข้อ และฟังดนตรีสดภายในงาน ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานพลับพลาเฉลิมพระเกียรติ

     

ภาพในงานบูธลงทะเบียนและบูธศิริราชมูลนิธิ เพื่อกองทุน Si Elite ศูนย์ความเป็นเลิศการผ่าตัดข้อเทียม นอกจากนี้ยังมีสเตชั่นคำถาม ให้แขกที่มาร่วมงานได้เขียนคำถามข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ที่มาในงาน

 

     Pride Board ไฮไลท์ของงานบอกเล่าเรื่องราวตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมาของศูนย์ออร์โธปิดิกส์ อาทิ เทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ รางวัลต่างๆ รวมไปถึงทีมบุคคลากรที่มีส่วนช่วยให้ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ก้าวมาถึงทศวรรษที่มั่นคง

 

  • บูธทีมแพทย์พยาบาล ตรวจและให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพกับคนไข้ที่มาร่วมงาน วัดความดัน และให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองก่อนและหลังผ่าตัดข้อ 
  • บูธนักกายภาพ การวัดองศาข้อเข่า สอนทำกายภาพบำบัดหลังรับการรักษา พร้อมแจกอุปกรณ์เช่น ลูกบอลบีบมือ ยางยืด เพื่อให้คนไข้นำไปฝึกออกกำลังที่บ้าน
  • บูธเภสัชกร ให้ความรู้เกี่ยวกับยาและรายละเอียดของการทานยา
  • นักกำหนดอาหาร ให้คำปรึกษาเรื่องการทานอาหารให้เหมาะกับโรค และแนะนำตัวอย่างอาหารที่ควรทานสำหรับผู้สูงอายุ รวมไปถึงการให้คำแนะนำเรื่องการทานอาหารเสริมอย่างถูกวิธี

 

     บูธเกมต่างๆ มีทั้งเกมเต้น เกมขยับข้อ เกมแตะฟุตบอล และงานประดิษฐ์ DIY ที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายและสนุกสนาน

 

     มีซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 

 

 

     กิจกรรมบนเวที กล่าวเปิดกล่าวงานโดย ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช และทีมแพทย์ ที่มาเล่าความรู้สึก ความประทับใจเนื่องในโอกาสครบรอบ10 ปี ของศูนย์ออร์โธปิดิกส์

รวมทั้งตอบคำถามคนไข้ในงาน ที่ข้องใจเกี่ยวกับการผ่าตัด รักษาข้อกระดูกต่าง ๆ ของร่างกาย

 

     กิจกรรมเสวนาจากทีมสหสาขาวิชา ได้แก่ ทีมพยาบาลทั้ง OPD และ IPD ทีมเภสัชกร ทีมนักกายภาพ ทีมนักกำหนดอาหาร การบอกเล่าความรู้สึกและฝากความในใจถึงคนไข้

 

     วงดนตรีที่ช่วยสร้างบรรยากาศในงาน มีการร่วมขับร้องบทเพลงอันสุดแสนประทับใจระหว่างทีมแพทย์และผู้เข้าร่วมงาน ที่เต็มไปด้วยความเป็นกันเองและความประทับใจ

 

 

 

     กิจกรรมสันทนาการบนเวที ระหว่างทีมแพทย์ และ คนไข้ที่มาร่วมงาน ปิดท้ายงานด้วยความประทับใจ

 

     


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง