กิจกรรม 7 ปี ข้อดีไม่มีวันหยุด

     วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน “7 ปี ข้อดีไม่มีวันหยุด” ณ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 1 นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

     

     กิจกรรมภายในงานมีการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยทีมพยาบาล การให้คำแนะนำเรื่องอาหารและโภชนาการจากนักกำหนดอาหาร และรับคำแนะนำการดูแลข้อเข่าและข้อสะโพกจากนักกายภาพบำบัดอย่างถูกวิธี

     

     อีกทั้งภายในงานยังมีเกมส์ต่างๆ มากมายให้ผู้ร่วมงานมาร่วมกันเล่นอย่างสนุกสนาน พร้อมรับคำแนะนำในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และร่วมกันรับประทานอาหารเพื่อเติมพลังทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกาย

     นอกจากนี้ผู้ร่วมงานได้รับฟังความรู้เรื่อง “Sport Artivity ออกกำลังกายแบบไหนดีหลังผ่าข้อ” โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ กีรติ เจริญชลวานิช ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตและการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ถามคำถาม และปิดท้ายด้วยการร้องเพลงด้วยกันอย่างสนุกสนาน สร้างบรรยากาศความอบอุ่นและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A

     วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน “7 ปี ข้อดีไม่มีวันหยุด” ณ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 1 นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

     

     กิจกรรมภายในงานมีการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยทีมพยาบาล การให้คำแนะนำเรื่องอาหารและโภชนาการจากนักกำหนดอาหาร และรับคำแนะนำการดูแลข้อเข่าและข้อสะโพกจากนักกายภาพบำบัดอย่างถูกวิธี

     

     อีกทั้งภายในงานยังมีเกมส์ต่างๆ มากมายให้ผู้ร่วมงานมาร่วมกันเล่นอย่างสนุกสนาน พร้อมรับคำแนะนำในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และร่วมกันรับประทานอาหารเพื่อเติมพลังทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกาย

     นอกจากนี้ผู้ร่วมงานได้รับฟังความรู้เรื่อง “Sport Artivity ออกกำลังกายแบบไหนดีหลังผ่าข้อ” โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ กีรติ เจริญชลวานิช ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตและการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ถามคำถาม และปิดท้ายด้วยการร้องเพลงด้วยกันอย่างสนุกสนาน สร้างบรรยากาศความอบอุ่นและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง