กิจกรรม กายฟิต พิชิตไตวาย

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้จัดงาน "กายฟิต พิชิตไตวาย" ในวันที่ 7 มกราคม 2561 โดยการให้ความรู้แก่ผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์โรคไต

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้จัดงาน "กายฟิต พิชิตไตวาย" ในวันที่ 7 มกราคม 2561 โดยการให้ความรู้แก่ผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์โรคไต


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง