กิจกรรม 3066 ข้อดี Family Day

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน “3066 ข้อดี Family Day” วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

 
 

 

ในงานผู้ที่เคยผ่าตัดข้อกับโรงพยาบาลได้มาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าสนใจหลังได้รับการผ่าตัด และได้รับคำแนะนำจากทีมพยาบาล นักกำหนดอาหาร และนักกายภาพบำบัด พร้อมมีการนำเสนอเรื่องราวของ คุณยายมานิตย์ ผ่องยิ่ง   ผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดเข่าทั้ง 2 ข้างกับทีมแพทย์ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ SiPH ผ่านคลิปวิดีโอ “ข้อดี ของวัย 94” ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นว่า อายุมากหรือน้อยไม่สำคัญหากกายและใจพร้อมก็ผ่าได้ 

 

 

ช่วงท้ายผู้ร่วมงานและทีมแพทย์พยาบาลยังได้ร่วมเล่นเกมส์ “รักข้อ ขยับข้อ”  และยังมีกิจกรรมส่งต่อ “การให้” ด้วยการบริจาคอุปกรณ์กายภาพบำบัดให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (หน่วยสังคมสงเคราะห์) โรงพยาบาลศิริราช เพื่อส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่ขาดแคลนก่อนร้องเพลงปิดงานร่วมกัน สร้างความสนุกสนานและตอกย้ำความเป็นครอบครัวข้อดีอย่างเหนียวแน่น

 

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน “3066 ข้อดี Family Day” วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

 
 

 

ในงานผู้ที่เคยผ่าตัดข้อกับโรงพยาบาลได้มาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าสนใจหลังได้รับการผ่าตัด และได้รับคำแนะนำจากทีมพยาบาล นักกำหนดอาหาร และนักกายภาพบำบัด พร้อมมีการนำเสนอเรื่องราวของ คุณยายมานิตย์ ผ่องยิ่ง   ผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดเข่าทั้ง 2 ข้างกับทีมแพทย์ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ SiPH ผ่านคลิปวิดีโอ “ข้อดี ของวัย 94” ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นว่า อายุมากหรือน้อยไม่สำคัญหากกายและใจพร้อมก็ผ่าได้ 

 

 

ช่วงท้ายผู้ร่วมงานและทีมแพทย์พยาบาลยังได้ร่วมเล่นเกมส์ “รักข้อ ขยับข้อ”  และยังมีกิจกรรมส่งต่อ “การให้” ด้วยการบริจาคอุปกรณ์กายภาพบำบัดให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (หน่วยสังคมสงเคราะห์) โรงพยาบาลศิริราช เพื่อส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่ขาดแคลนก่อนร้องเพลงปิดงานร่วมกัน สร้างความสนุกสนานและตอกย้ำความเป็นครอบครัวข้อดีอย่างเหนียวแน่น

 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง