กิจกรรมงาน “เลิฟไต แคร์ไลฟ์สไตล์”

    ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน “เลิฟไต แคร์ไลฟ์สไตล์” นำโดย อาจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมพูดคุยเกี่ยวกับ “โรคไตเรื้อรัง” การให้ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะไตวาย รวมทั้งยังให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่อาจมีความเสี่ยงเป็นโรคไตเรื้อรัง โดยแพทย์หญิงนพรัตน์ เลาวหุตานนท์ จากศูนย์โรคไต

 

    พร้อมรับฟังสาระความรู้เรื่อง “การรับประทานอาหารสำหรับผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง” แนวทางในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมแก่ผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง โดยอาจารย์นายแพทย์พรพจน์ เปรมโยธิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลินิก

    นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้รับความรู้ในเรื่อง “การดูแลผิวสำหรับผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง” โดยแพทย์หญิง ปิยศิริ เศรษฐบุตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เนื่องจากเป็นโรคไตร่างกายไม่สามารถขับของเสียได้เท่ากับคนปกติ จึงควรได้รับการดูแลผิวเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการฟอกเลือด

 

ช่วงท้ายผู้ร่วมงานยังได้ร่วมกิจกรรม “ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” จากนักกายภาพบำบัด ด้วยการยืดเส้นยืดสายกับท่าออกกำลังกายง่ายๆ และปลอดภัย โดยมีคุณจ๊ะจ๋า พิมรตา เดชอุดม รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงาน ในงานมีบูท SiPH Mall ให้ความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารจากทีมโภชนาการ พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำปรึกษาในการรับประทานยาอย่างปลอดภัยจากทีมเภสัชกรรม การให้คำแนะนำในการออกกำลังกายจากทีมกายภาพบำบัด และการตรวจสภาพผิวหน้าจาก Healthy Max งานจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โถงบริการผู้ป่วยนอกชั้น 2 SiPH

 

    ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน “เลิฟไต แคร์ไลฟ์สไตล์” นำโดย อาจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมพูดคุยเกี่ยวกับ “โรคไตเรื้อรัง” การให้ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะไตวาย รวมทั้งยังให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่อาจมีความเสี่ยงเป็นโรคไตเรื้อรัง โดยแพทย์หญิงนพรัตน์ เลาวหุตานนท์ จากศูนย์โรคไต

 

    พร้อมรับฟังสาระความรู้เรื่อง “การรับประทานอาหารสำหรับผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง” แนวทางในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมแก่ผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง โดยอาจารย์นายแพทย์พรพจน์ เปรมโยธิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลินิก

    นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้รับความรู้ในเรื่อง “การดูแลผิวสำหรับผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง” โดยแพทย์หญิง ปิยศิริ เศรษฐบุตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เนื่องจากเป็นโรคไตร่างกายไม่สามารถขับของเสียได้เท่ากับคนปกติ จึงควรได้รับการดูแลผิวเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการฟอกเลือด

 

ช่วงท้ายผู้ร่วมงานยังได้ร่วมกิจกรรม “ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” จากนักกายภาพบำบัด ด้วยการยืดเส้นยืดสายกับท่าออกกำลังกายง่ายๆ และปลอดภัย โดยมีคุณจ๊ะจ๋า พิมรตา เดชอุดม รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงาน ในงานมีบูท SiPH Mall ให้ความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารจากทีมโภชนาการ พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำปรึกษาในการรับประทานยาอย่างปลอดภัยจากทีมเภสัชกรรม การให้คำแนะนำในการออกกำลังกายจากทีมกายภาพบำบัด และการตรวจสภาพผิวหน้าจาก Healthy Max งานจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โถงบริการผู้ป่วยนอกชั้น 2 SiPH

 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง