SiPH Soft Opening PM&R Center

 
SiPH ตอกย้ำความเป็นเลิศทางการแพทย์ เปิดตัวศูนย์แพทย์เฉพาะทางเพิ่มอีก 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด โดยไม่เน้นการผ่าตัด รักษาด้วยวิธีใช้ยา ฟื้นฟู และกายภาพบำบัดหรือฝังเข็ม
พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ชั้น 3 โซน C ทุกวัน เวลา 07.00 น. - 21.00 น. โทร. 1474
 
SiPH ตอกย้ำความเป็นเลิศทางการแพทย์ เปิดตัวศูนย์แพทย์เฉพาะทางเพิ่มอีก 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด โดยไม่เน้นการผ่าตัด รักษาด้วยวิธีใช้ยา ฟื้นฟู และกายภาพบำบัดหรือฝังเข็ม
พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ชั้น 3 โซน C ทุกวัน เวลา 07.00 น. - 21.00 น. โทร. 1474

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง