กิจกรรมเนื่องในวันหลอดเลือดสมองโลก

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้จัดตั้งบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสมอง และโรคหลอดเลือดสมองที่บริเวณ Health Education Gallery ชั้น 2 โถงบริการผู้ป่วยนอก และจัดกิจกรรม “Stroke Month” โดยมีรศ. นพ. ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์หลอดเลือดสมองศิริราช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับความรู้โรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชนและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโดย พญ. จิตปภา พงศ์มรกต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา เสวนาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยพยาบาลวิชาชีพศูนย์อายุรกรรมและเสวนาการดูแลฟื้นฟูด้านกายภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดย พญ. ธนพร เอี่ยมพรรัตน์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มาให้ความรู้ผู้ป่วย ญาติ และผู้รับบริการทั่วไป

นอกจากนี้บูธกิจกรรมให้ความรู้สำหรับบุคคลทั่วไป ได้แก่

  • กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวการรักษาลิ่มเลือดสมองอุดตันด้วยวิธีการลากสายสวนโดยทีมนักรังสี
  • กิจกรรมให้คำปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่ด้วยตัวเองโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ
  • กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาแอสไพรินโดยทีมเภสัชกร
  • กิจกรรมออกกำลังกาย และฝึกฝนทักษะต่างๆ ของร่างกายโดยทีมนักกายภาพและนักกิจกรรมบำบัด
  • กิจกรรมสาธิตอาหารฝึกกลืนสำหรับผู้ป่วยกลืนยากโดยนักกำหนดอาหาร

งานจัดขึ้นวันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2566 เวลา 9:00 -16:00 น. ณ บริเวณ Health Education Gallery ชั้น 2 โถงบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้จัดตั้งบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสมอง และโรคหลอดเลือดสมองที่บริเวณ Health Education Gallery ชั้น 2 โถงบริการผู้ป่วยนอก และจัดกิจกรรม “Stroke Month” โดยมีรศ. นพ. ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์หลอดเลือดสมองศิริราช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับความรู้โรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชนและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโดย พญ. จิตปภา พงศ์มรกต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา เสวนาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยพยาบาลวิชาชีพศูนย์อายุรกรรมและเสวนาการดูแลฟื้นฟูด้านกายภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดย พญ. ธนพร เอี่ยมพรรัตน์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มาให้ความรู้ผู้ป่วย ญาติ และผู้รับบริการทั่วไป

นอกจากนี้บูธกิจกรรมให้ความรู้สำหรับบุคคลทั่วไป ได้แก่

  • กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวการรักษาลิ่มเลือดสมองอุดตันด้วยวิธีการลากสายสวนโดยทีมนักรังสี
  • กิจกรรมให้คำปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่ด้วยตัวเองโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ
  • กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาแอสไพรินโดยทีมเภสัชกร
  • กิจกรรมออกกำลังกาย และฝึกฝนทักษะต่างๆ ของร่างกายโดยทีมนักกายภาพและนักกิจกรรมบำบัด
  • กิจกรรมสาธิตอาหารฝึกกลืนสำหรับผู้ป่วยกลืนยากโดยนักกำหนดอาหาร

งานจัดขึ้นวันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2566 เวลา 9:00 -16:00 น. ณ บริเวณ Health Education Gallery ชั้น 2 โถงบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง