กิจกรรมงาน "Use Heart Know Heart ใช้ใจ รู้ใจ"

     ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดกิจกรรม “Use Heart Know Heart ใช้ใจ รู้ใจ” โดยมีศ.คลินิก นายแพทย์ชาญ ศรีรัตนสถาวร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นประธานเปิดงาน

 

 

     ภายในงานมีการเสวนาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและหัวใจที่ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์หัวใจ และเจาะลึกการเลือกซื้ออาหารให้กับคนรู้ใจ โดยนักกำหนดอาหาร ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการกินอย่างไรให้หัวใจแข็งแรง เพื่อให้ทุกท่านตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการดูแลหัวใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งต่อความห่วงใยให้กับครอบครัว เพื่อน หรือคนที่คุณรัก

     นอกจากนี้ ยังมีบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและวิธีปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคหัวใจ โดยทีมพยาบาลศูนย์หัวใจ การรับประทานยาที่ถูกวิธี และเหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โดยทีมเภสัชกร ร่วมสนุกกับเกมกายฟิต ใจฟิต ที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขยับร่างกายระดับปานกลาง เพื่อห่างไกลจากโรคต่าง ๆ โดยทีมนักกายภาพ และเกมอาหารใจ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกอาหารที่ตรงใจ พร้อมรับคำแนะนำในการรับประทานอาหารที่ดีต่อใจ จากนักกำหนดอาหาร

     งานจัดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

     ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดกิจกรรม “Use Heart Know Heart ใช้ใจ รู้ใจ” โดยมีศ.คลินิก นายแพทย์ชาญ ศรีรัตนสถาวร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นประธานเปิดงาน

 

 

     ภายในงานมีการเสวนาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและหัวใจที่ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์หัวใจ และเจาะลึกการเลือกซื้ออาหารให้กับคนรู้ใจ โดยนักกำหนดอาหาร ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการกินอย่างไรให้หัวใจแข็งแรง เพื่อให้ทุกท่านตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการดูแลหัวใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งต่อความห่วงใยให้กับครอบครัว เพื่อน หรือคนที่คุณรัก

     นอกจากนี้ ยังมีบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและวิธีปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคหัวใจ โดยทีมพยาบาลศูนย์หัวใจ การรับประทานยาที่ถูกวิธี และเหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โดยทีมเภสัชกร ร่วมสนุกกับเกมกายฟิต ใจฟิต ที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขยับร่างกายระดับปานกลาง เพื่อห่างไกลจากโรคต่าง ๆ โดยทีมนักกายภาพ และเกมอาหารใจ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกอาหารที่ตรงใจ พร้อมรับคำแนะนำในการรับประทานอาหารที่ดีต่อใจ จากนักกำหนดอาหาร

     งานจัดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง