พญ. ปารวี พรตตะเสน
พญ. ปารวี พรตตะเสน
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 20:00 น.
 • พุธ
  12:00 - 20:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  13:00 - 15:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 15:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร
รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:30 - 11:30 น.
 • เสาร์
  09:00 - 11:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. มงคล สมพรรัตนพันธ์
อ.นพ. มงคล สมพรรัตนพันธ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ไมเคิล เป
นพ. ไมเคิล เป
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 20:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
 • อังคาร
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. วรวิชญ์ เหลืองเวชการ
อ.นพ. วรวิชญ์ เหลืองเวชการ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. วิชชญา ศรีสุวัจรีย์
อ.พญ. วิชชญา ศรีสุวัจรีย์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  14:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  14:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. สินจิรา โสมานันท์
พญ. สินจิรา โสมานันท์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  07:00 - 14:00 น.
 • พฤหัสบดี
  12:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  07:00 - 15:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:00 น.
 • ศุกร์
  15:00 - 18:00 น.
 • เสาร์
  13:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.พญ. อรทัย พิบูลโภคานันท์
ศ.พญ. อรทัย พิบูลโภคานันท์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:30 - 11:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2