ศ.นพ. ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
ศ.นพ. ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  16:30 - 19:30 น.
 • ศุกร์
  16:30 - 19:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. ธเนศ อริยะวัตรกุล
อ.นพ. ธเนศ อริยะวัตรกุล
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  08:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี
ผศ.นพ. ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  12:30 - 15:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล
ผศ.นพ. นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 19:30 น.
 • เสาร์
  14:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ
ผศ.นพ. บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์
รศ.นพ. บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  07:30 - 09:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. ปณัย เลาหประสิทธิพร
อ.นพ. ปณัย เลาหประสิทธิพร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่
ศ.คลินิก นพ. ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:30 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ ลักษณสมบูรณ์
ผศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ ลักษณสมบูรณ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์