รศ.พญ. กฤติยา กอไพศาล
รศ.พญ. กฤติยา กอไพศาล
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. กุลธร เทพมงคล
ผศ.นพ. กุลธร เทพมงคล
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  14:00 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. จอมจิตต์ จันทรัศมี
อ.พญ. จอมจิตต์ จันทรัศมี
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 20:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. จันจิรา เพชรสุขศิริ
รศ.พญ. จันจิรา เพชรสุขศิริ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:30 - 12:15 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. จารุวรรณ เอกวัลลภ
ผศ.พญ. จารุวรรณ เอกวัลลภ
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  16:30 - 18:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. จิราพร เสตกรณุกุล
ผศ.พญ. จิราพร เสตกรณุกุล
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  10:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ชัยรัฏฐ์ ศรีภิรมย์
นพ. ชัยรัฏฐ์ ศรีภิรมย์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  16:30 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. ธีรดนย์ ตรีชัยรัศมี
อ.นพ. ธีรดนย์ ตรีชัยรัศมี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:30 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ธีรวิทย์ พันธุ์ชัยเพชร
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ธีรวิทย์ พันธุ์ชัยเพชร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  10:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  14:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2