ผศ.พญ. ภาวินี มหาสิทธิวัฒน์
ผศ.พญ. ภาวินี มหาสิทธิวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 15:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ภิญโญ ศรีวีระชัย
นพ. ภิญโญ ศรีวีระชัย
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  14:00 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์
ผศ.นพ. ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  10:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  11:00 - 13:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. วริศรา รงค์ทอง
อ.พญ. วริศรา รงค์ทอง
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. วศิน เอียบสกุล
นพ. วศิน เอียบสกุล
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
รศ.นพ. วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. วีรภัทร โอวัฒนาพานิช
รศ.นพ. วีรภัทร โอวัฒนาพานิช
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  15:30 - 17:00 น.
 • ศุกร์
  15:30 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. วุฒิศิริ วีรสาร
รศ.พญ. วุฒิศิริ วีรสาร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ศิริโสภา เตชะวัฒนวรรณา
อ.พญ. ศิริโสภา เตชะวัฒนวรรณา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 17:30 น.
 • ศุกร์
  08:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์