ศ.ดร.นพ. เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
ศ.ดร.นพ. เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  10:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  14:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. ทวี ชาญชัยรุจิรา
รศ.นพ. ทวี ชาญชัยรุจิรา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  07:30 - 08:30 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. นพรัตน์ เลาวหุตานนท์
พญ. นพรัตน์ เลาวหุตานนท์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 14:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. นัฐสิทธิ์ ลาภปริสุทธิ
ผศ.นพ. นัฐสิทธิ์ ลาภปริสุทธิ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  14:00 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. บัณย์ฐิตา ธนภัทรบริสุทธิ์
พญ. บัณย์ฐิตา ธนภัทรบริสุทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:30 น.
 • อังคาร
  13:00 - 15:00 น.
 • ศุกร์
  09:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ปิยะธิดา จิตรองอา
พญ. ปิยะธิดา จิตรองอา
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  14:00 - 17:00 น.
 • ศุกร์
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อาทิตย์
  10:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ปีณิดา สกุลรัตนศักดิ์
อ.พญ. ปีณิดา สกุลรัตนศักดิ์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  15:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4,5
 • ศุกร์
  16:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. รัตนา ชวนะสุนทรพจน์
ผศ.พญ. รัตนา ชวนะสุนทรพจน์
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  09:00 - 11:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล
อ.นพ. สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2