ศ.ดร. นพ. เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
ศ.ดร. นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  14:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ทวี ชาญชัยรุจิรา
รศ. นพ.ทวี ชาญชัยรุจิรา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  07:30 - 08:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. นพรัตน์ เลาวหุตานนท์
พญ.นพรัตน์ เลาวหุตานนท์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. นัฐสิทธิ์ ลาภปริสุทธิ
รศ. นพ.นัฐสิทธิ์ ลาภปริสุทธิ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  14:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. บัณย์ฐิตา ธนภัทรบริสุทธิ์
พญ.บัณย์ฐิตา ธนภัทรบริสุทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  10:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 3
  13:00 - 14:30 น.
  สัปดาห์ที่ 3
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4,5
 • พุธ
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ปิยะธิดา จิตรองอาจ
พญ.ปิยะธิดา จิตรองอาจ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  14:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. ปีณิดา สกุลรัตนศักดิ์
ผศ. พญ.ปีณิดา สกุลรัตนศักดิ์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  15:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. รัตนา ชวนะสุนทรพจน์
ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  09:00 - 11:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. นพ. สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล
อ. นพ.สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  16:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2