รศ. พญ. กติกา นวพันธุ์
รศ. พญ.กติกา นวพันธุ์
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  14:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. กรกฎ ศิริมัย
รศ. นพ.กรกฎ ศิริมัย
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 20:00 น.
 • เสาร์
  14:30 - 18:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. เจนจิต ฉายะจินดา
รศ. พญ.เจนจิต ฉายะจินดา
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
รศ. นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
รศ. พญ.ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. นิดา จารีมิตร
ผศ. พญ.นิดา จารีมิตร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. นิศารัตน์ ยมาภัย
รศ. พญ.นิศารัตน์ ยมาภัย
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  10:00 - 13:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. บุญเลิศ วิริยะภาค
ผศ. นพ.บุญเลิศ วิริยะภาค
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:30 - 16:30 น.
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. ปณิชา จันทราพานิชกุล
อ. พญ.ปณิชา จันทราพานิชกุล
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2