สาระสุขภาพ

เฝ้าระวังศีรษะกระแทก 72 ชั่วโมง

20 มีนาคม 2566
การที่ศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสมองได้ หลังจากรักษาเบื้องต้นแล้ว แพทย์จะให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ให้เฝ้าระวังอาการภายในศีรษะกระแทก 72 ชั่วโมง

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง