สาระสุขภาพ

โรคตาแดงที่แฝงมากับหน้าฝน (Conjunctivitis)

22 มิถุนายน 2561
โรคตาแดง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เยื่อบุตา มักพบบ่อยหรือระบาดในช่วงหน้าฝนจากการที่เชื้อมีการกระจายตัวได้ง่าย

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง