สาระสุขภาพ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)

16 พฤษภาคม 2561
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประมาณ 70–80%

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง