สาระสุขภาพ

ปวดตับ อาการนี้มีจริงหรือ? (Liver Pain)

06 สิงหาคม 2563
เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย อาจส่งผลต่อการทำงานของตับ ทำให้มีอาการปวดตับได้

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง