ส้นสูง..ความสวยที่แลกด้วยความเสี่ยงภาวะนิ้วหัวแม่เท้านูน

ภาวะนิ้วหัวแม่เท้านูน 

เมื่อมีภาวะนูนออกของข้อนิ้วหัวแม่เท้าด้านในร่วมกับนิ้วหัวแม่เท้าเริ่มเกออกไปด้านนอก ทางการแพทย์จะเรียกภาวะนี้ว่า “ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเกออก (Hallux Valgus หรือ Bunions)” โดยก้อนนูนนี้จะมีความไว (ปวด) ต่อแรงกดดันและแรงเสียดสีจากรองเท้าที่สวมใส่ ซึ่งมีสาเหตุเกิดได้จากหลายประการ เช่น ภาวะเท้าแบน การสวมรองเท้าส้นสูง หรือรองเท้าหัวแคบเป็นนาน หากอาการเป็นมากขึ้นอาจเกิด “ภาวะนิ้วหงิก (Hammer Toe)” หรือ “ภาวะนิ้วไขว้ (Cross Over Toe)”

ต้นเหตุภาวะโคนนิ้วหัวแม่เท้านูน

  1. เกิดจากกรรมพันธุ์ หรือ ความผิดปกติตั้งแต่เกิด เช่น เท้าแบน นิ้วเท้ายาวมาก นิ้วหัวแม่เท้าเกออกเอง เป็นต้น
  2. เกิดจากการใส่รองเท้าบีบรัดปลายเท้า หรือใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำ
  3. เกิดจากการผิดปกติของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นหรือการอักเสบของข้อโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง

ทำอย่างไรดี เมื่อเกิดภาวะนิ้วหัวแม่เท้าผิดรูป

 1.การรักษาเบี้องต้น กรณีผู้ป่วยมีอาการไม่มาก หรือมีภาวะเท้าผิดรูปเพียงเล็กน้อย หรือในรายที่มีภาวะเท้าแบนร่วมด้วย สามารถทำการแก้ไขได้ ดังนี้

  •  การเลือกใส่รองเท้าที่มีความกว้างของส่วนเท้าด้านหน้ามากเป็นพิเศษ (Wide Toe Box)
  •  การใส่อุปกรณ์ประคองนิ้วเท้า เช่น Bunion Splint, Toe spacer

 2. การรักษาด้วยการผ่าตัด กรณีผู้ป่วยที่เป็นมานาน จะมีอาการเจ็บตลอดเวลาหรือใส่รองเท้าลำบากแพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัดกระดูกที่นูนออกและตัดกระดูกเพื่อแก้ไขภาวะนิ้วเท้าผิดรูปและยึดกระดูกด้วยโลหะร่วมกับการปรับแต่งกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อรอบๆ โดยการผ่าตัดจะทำให้หายเจ็บเท้า เท้าแคบลง ทำให้เลือกใส่รองเท้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งผู้ป่วยสามารถสอบถามการปฏิบัติตนหลังรับการผ่าตัดอย่างเหมาะสมได้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมกับการดูแลงใส่ใจตนเองของผู้ป่วย อาทิ งดใส่รองเท้าหัวแคบ รองเท้าส้นสูง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะผิดรูปของนิ้วหัวแม่เท้าและสุขภาพเท้าที่จะก้าวต่อไปได้อย่างราบรื่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A

ภาวะนิ้วหัวแม่เท้านูน 

เมื่อมีภาวะนูนออกของข้อนิ้วหัวแม่เท้าด้านในร่วมกับนิ้วหัวแม่เท้าเริ่มเกออกไปด้านนอก ทางการแพทย์จะเรียกภาวะนี้ว่า “ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเกออก (Hallux Valgus หรือ Bunions)” โดยก้อนนูนนี้จะมีความไว (ปวด) ต่อแรงกดดันและแรงเสียดสีจากรองเท้าที่สวมใส่ ซึ่งมีสาเหตุเกิดได้จากหลายประการ เช่น ภาวะเท้าแบน การสวมรองเท้าส้นสูง หรือรองเท้าหัวแคบเป็นนาน หากอาการเป็นมากขึ้นอาจเกิด “ภาวะนิ้วหงิก (Hammer Toe)” หรือ “ภาวะนิ้วไขว้ (Cross Over Toe)”

ต้นเหตุภาวะโคนนิ้วหัวแม่เท้านูน

  1. เกิดจากกรรมพันธุ์ หรือ ความผิดปกติตั้งแต่เกิด เช่น เท้าแบน นิ้วเท้ายาวมาก นิ้วหัวแม่เท้าเกออกเอง เป็นต้น
  2. เกิดจากการใส่รองเท้าบีบรัดปลายเท้า หรือใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำ
  3. เกิดจากการผิดปกติของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นหรือการอักเสบของข้อโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง

ทำอย่างไรดี เมื่อเกิดภาวะนิ้วหัวแม่เท้าผิดรูป

 1.การรักษาเบี้องต้น กรณีผู้ป่วยมีอาการไม่มาก หรือมีภาวะเท้าผิดรูปเพียงเล็กน้อย หรือในรายที่มีภาวะเท้าแบนร่วมด้วย สามารถทำการแก้ไขได้ ดังนี้

  •  การเลือกใส่รองเท้าที่มีความกว้างของส่วนเท้าด้านหน้ามากเป็นพิเศษ (Wide Toe Box)
  •  การใส่อุปกรณ์ประคองนิ้วเท้า เช่น Bunion Splint, Toe spacer

 2. การรักษาด้วยการผ่าตัด กรณีผู้ป่วยที่เป็นมานาน จะมีอาการเจ็บตลอดเวลาหรือใส่รองเท้าลำบากแพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัดกระดูกที่นูนออกและตัดกระดูกเพื่อแก้ไขภาวะนิ้วเท้าผิดรูปและยึดกระดูกด้วยโลหะร่วมกับการปรับแต่งกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อรอบๆ โดยการผ่าตัดจะทำให้หายเจ็บเท้า เท้าแคบลง ทำให้เลือกใส่รองเท้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งผู้ป่วยสามารถสอบถามการปฏิบัติตนหลังรับการผ่าตัดอย่างเหมาะสมได้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมกับการดูแลงใส่ใจตนเองของผู้ป่วย อาทิ งดใส่รองเท้าหัวแคบ รองเท้าส้นสูง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะผิดรูปของนิ้วหัวแม่เท้าและสุขภาพเท้าที่จะก้าวต่อไปได้อย่างราบรื่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง