สาระสุขภาพ

ตรวจภายใน ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

01 ธันวาคม 2564
ผู้หญิงทุกคนต้อง ตรวจภายใน เพื่อตรวจหาความผิดปกติของโรคต่างๆ ในผู้หญิง โดยควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนตรวจ

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง