สาระสุขภาพ

รู้ได้อย่างไร ว่า...แพ้ยา?

02 เมษายน 2562
การแพ้ยามีอาการแสดงได้หลากหลายระบบ ซึ่งอาการแสดงที่พบบ่อยที่สุดคืออาการทางผิวหนัง

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง