สาระสุขภาพ

ระดูไม่สม่ำเสมอ อ้วน ฮอร์โมนเพศชายเกิน เสี่ยงกลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่หลายใบ

03 สิงหาคม 2564
ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ เป็นความผิดปกติของต่อมไร้ท่อที่พบบ่อยที่สุดในสตรีวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุ 18-45 ปี

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง