ห้องพักผู้ป่วย

Children Room

  • Children Room  บริการห้องพักที่ออกแบบพิเศษสำหรับผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะ ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ทุกชิ้น ได้รับการห่อหุ้มเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก 
  • ภายในห้องพักประกอบด้วย ห้องพักผู้ป่วย, มุมรับประทานอาหาร, มุมพักผ่อน, ห้องน้ำ 1 ห้อง และบริการพิเศษ เช่น เตียงสำหรับเด็กแรกเกิด, รถเข็นเด็ก, อาหารสำหรับเด็ก
  • Children Room  บริการห้องพักที่ออกแบบพิเศษสำหรับผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะ ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ทุกชิ้น ได้รับการห่อหุ้มเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก 
  • ภายในห้องพักประกอบด้วย ห้องพักผู้ป่วย, มุมรับประทานอาหาร, มุมพักผ่อน, ห้องน้ำ 1 ห้อง และบริการพิเศษ เช่น เตียงสำหรับเด็กแรกเกิด, รถเข็นเด็ก, อาหารสำหรับเด็ก

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง