ห้องพักผู้ป่วย

VIP

  • VIP ห้องพิเศษ ตกแต่งสวยงาม บรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ภายในห้องประกอบด้วย ห้องพักผู้ป่วย 1 ห้อง ห้องรับแขกและญาติ พร้อมมุมรับประทานอาหารที่แยกเป็นสัดส่วน 1 ห้อง และห้องน้ำ 1 ห้อง
  • VIP ห้องพิเศษ ตกแต่งสวยงาม บรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ภายในห้องประกอบด้วย ห้องพักผู้ป่วย 1 ห้อง ห้องรับแขกและญาติ พร้อมมุมรับประทานอาหารที่แยกเป็นสัดส่วน 1 ห้อง และห้องน้ำ 1 ห้อง

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง