ห้องพักผู้ป่วย

Executive

  • Executive ห้องพิเศษขนาดใหญ่ ตกแต่งสวยงาม ทิวทัศน์ริมน้ำให้รู้สึกโปร่งโล่งสบาย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ภายในห้องประกอบด้วย ห้องพักผู้ป่วย 1 ห้อง พื้นที่รองรับแขกและญาติพร้อมพื้นที่รับประทานอาหารออกมาเป็นสัดส่วน 1 ห้อง ห้องพักญาติ 1 ห้อง และห้องน้ำ 2 ห้อง
  • Executive ห้องพิเศษขนาดใหญ่ ตกแต่งสวยงาม ทิวทัศน์ริมน้ำให้รู้สึกโปร่งโล่งสบาย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ภายในห้องประกอบด้วย ห้องพักผู้ป่วย 1 ห้อง พื้นที่รองรับแขกและญาติพร้อมพื้นที่รับประทานอาหารออกมาเป็นสัดส่วน 1 ห้อง ห้องพักญาติ 1 ห้อง และห้องน้ำ 2 ห้อง

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง