ห้องพักผู้ป่วย

Executive Premier

  • Executive Premier ห้องพักขนาดใหญ่พิเศษ พื้นที่กว้างขวาง ตกแต่งห้องโปร่งโล่ง ผ่อนคลายด้วยทิวทิศน์ริมน้ำ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน
  • เพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยห้องรับประทานอาหาร ห้องรับแขก และห้องพักญาติ 1 ห้อง พร้อมห้องน้ำ 2 ห้อง 
  • Executive Premier ห้องพักขนาดใหญ่พิเศษ พื้นที่กว้างขวาง ตกแต่งห้องโปร่งโล่ง ผ่อนคลายด้วยทิวทิศน์ริมน้ำ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน
  • เพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยห้องรับประทานอาหาร ห้องรับแขก และห้องพักญาติ 1 ห้อง พร้อมห้องน้ำ 2 ห้อง 

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง