ผศ. นพ. กมล เผือกเพ็ชร
ผศ. นพ.กมล เผือกเพ็ชร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อาทิตย์
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. กรณษา จันทร์แก้ว
พญ.กรณษา จันทร์แก้ว
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 15:00 น.
 • เสาร์
  10:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. กรมิกา วินิจกุล
อ. พญ.กรมิกา วินิจกุล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 18:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 14:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. กวีวรรณ ลิ้มประยูร
ผศ. นพ.กวีวรรณ ลิ้มประยูร
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ. พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:30 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. จริยา ทะรักษา
ผศ. พญ.จริยา ทะรักษา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. เจษฎา บัวบุญนำ
รศ. นพ.เจษฎา บัวบุญนำ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  10:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ณกุล วิจักขณา
พญ.ณกุล วิจักขณา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:00 - 19:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 20:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 17:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
รศ. พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2