ผศ.นพ. กมล เผือกเพ็ชร
ผศ.นพ. กมล เผือกเพ็ชร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อาทิตย์
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. กรมิกา วินิจกุล
อ.พญ. กรมิกา วินิจกุล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 18:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 14:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. กวีวรรณ ลิ้มประยูร
ผศ.นพ. กวีวรรณ ลิ้มประยูร
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. กันทลัส เลิศสกุลพิริยะ
พญ. กันทลัส เลิศสกุลพิริยะ
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. กีรติ ประเสริฐผล
นพ. กีรติ ประเสริฐผล
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:30 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. จรัสกรณ์ ชัยแสนสุข
พญ. จรัสกรณ์ ชัยแสนสุข
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. จริยา ทะรักษา
ผศ.พญ. จริยา ทะรักษา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์
นพ. จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2