ผศ. นพ. กมล เผือกเพ็ชร
ผศ. นพ.กมล เผือกเพ็ชร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อาทิตย์
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. กรณษา จันทร์แก้ว
พญ.กรณษา จันทร์แก้ว
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  12:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  13:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. กรมิกา วินิจกุล
อ. พญ.กรมิกา วินิจกุล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  17:30 - 18:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  14:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. กวีวรรณ ลิ้มประยูร
ผศ. นพ.กวีวรรณ ลิ้มประยูร
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ศ. พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:30 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. จริยา ทะรักษา
รศ. พญ.จริยา ทะรักษา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. เจนจิรา แซ่วอง
พญ.เจนจิรา แซ่วอง
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. เจษฎา บัวบุญนำ
รศ. นพ.เจษฎา บัวบุญนำ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ณกุล วิจักขณา
พญ.ณกุล วิจักขณา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  12:30 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2