นพ. พรสิระ หงสกุล
นพ.พรสิระ หงสกุล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อังคาร
  08:00 - 15:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,4,5
 • อาทิตย์
  08:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. พิทยา ด่านกุลชัย
รศ. นพ.พิทยา ด่านกุลชัย
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. ภาวินี มหาสิทธิวัฒน์
ผศ. พญ.ภาวินี มหาสิทธิวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 15:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  16:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ภิญโญ ศรีวีระชัย
นพ.ภิญโญ ศรีวีระชัย
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  14:00 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์
ผศ. นพ.ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  10:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  11:00 - 13:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.ดร. นพ. ลักษมันต์ ธรรมลิขิตกุล
อ.ดร. นพ.ลักษมันต์ ธรรมลิขิตกุล
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  08:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. วริศรา รงค์ทอง
ผศ. พญ.วริศรา รงค์ทอง
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. วศิน เอียบสกุล
นพ.วศิน เอียบสกุล
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
รศ. นพ.วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์