เช็กอาการ ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วต่ำกว่าหรือเท่ากับ 70 มิลลิกรัม / เดซิลิตร มักมีอาการและอาการแสดงของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และมีอาการหายไปเมื่อมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

อาการ

         มือสั่น / ใจสั่น       

 


มึนงง สับสน / อ่อนเพลีย 

เหงื่อออก

 

แขนขาไม่มีแรง 

รู้สึกหิว

 

ชัก / หมดสติ

 

 

เมื่อมีอาการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ควรตรวจดูค่าน้ำตาลปลายนิ้ว  พิสูจน์ ถ้าผลค่าน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า หรือเท่ากับ 70 มิลลิกรัม / เดซิลิตร ต้องให้รีบแก้ไขในทันที 

หลักการแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำไม่รุนแรง คือ 15: 15: 15

รับประทานคาร์โบโฮเดรต 15 กรัม เช่น

หลังรับประทานคาร์โบไฮเดรต 15 นาที 

ให้ตรวจดูค่าน้ำตาลปลายนิ้ว หากค่าน้ำตาลมากกว่า 70 มิลลิกรัม / เดซิลิตร  ให้รับประทานอาหารมื้อหลักทันทีเมื่อถึงมื้ออาหาร

ให้รับประทานคาร์โบไฮเดรต 15 กรัมซ้ำ

ถ้าน้ำตาลยังต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม / เดซิลิตร และอีก 15 นาที ให้ตรวจดูค่าน้ำตาลปลายนิ้วอีกครั้ง

* ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการสับสนไม่รู้สึกตัว ชัก หรือหมดสติ ห้าม! ให้อาหารทางปากเด็ดขาด เพราะอาจสำลักลงหลอดลม ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที


ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเฉียบพลัน

เป็นภาวะน้ำตาลสูงในเลือดร่วมกับมีอาการ แบ่งเป็น 2 ภาวะ ได้แก่

1. ภาวะคีโตอะซิโดสิส (DKA) คือ ภาวะน้ำตาลสูงในเลือดที่มีระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า 250 มิลลิกรัม / เดซิลิตร ร่วมกับภาวะกรดเมตาบอลิกจากกรดคีโตนคั่งในร่างกาย

2. ภาวะไฮเปอร์ไกลซีมิกไฮเปอร์ออสโมล่าร์ (HHS) คือ ภาวะน้ำตาลสูงในเลือดที่มีระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า 600 มิลลิกรัม / เดซิลิตร และออสโมลาริตี้ในเลือดมากกว่า 320 มิลลิออสโมล์ / กก. ร่วมกับระดับความรู้สึกตัวลดลง

         คลื่นไส้ / อาเจียน

 ปัสสาวะมาก

  ปวดท้อง / ไม่สบายตัว 

 

 ซึม 

หอบเหนื่อย

 

ชัก / หมดสติ

 

   

*ภาวะน้ำตาลสูงในเลือดเฉียบพลัน  ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D

 

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วต่ำกว่าหรือเท่ากับ 70 มิลลิกรัม / เดซิลิตร มักมีอาการและอาการแสดงของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และมีอาการหายไปเมื่อมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

อาการ

         มือสั่น / ใจสั่น       

 


มึนงง สับสน / อ่อนเพลีย 

เหงื่อออก

 

แขนขาไม่มีแรง 

รู้สึกหิว

 

ชัก / หมดสติ

 

 

เมื่อมีอาการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ควรตรวจดูค่าน้ำตาลปลายนิ้ว  พิสูจน์ ถ้าผลค่าน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า หรือเท่ากับ 70 มิลลิกรัม / เดซิลิตร ต้องให้รีบแก้ไขในทันที 

หลักการแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำไม่รุนแรง คือ 15: 15: 15

รับประทานคาร์โบโฮเดรต 15 กรัม เช่น

หลังรับประทานคาร์โบไฮเดรต 15 นาที 

ให้ตรวจดูค่าน้ำตาลปลายนิ้ว หากค่าน้ำตาลมากกว่า 70 มิลลิกรัม / เดซิลิตร  ให้รับประทานอาหารมื้อหลักทันทีเมื่อถึงมื้ออาหาร

ให้รับประทานคาร์โบไฮเดรต 15 กรัมซ้ำ

ถ้าน้ำตาลยังต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม / เดซิลิตร และอีก 15 นาที ให้ตรวจดูค่าน้ำตาลปลายนิ้วอีกครั้ง

* ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการสับสนไม่รู้สึกตัว ชัก หรือหมดสติ ห้าม! ให้อาหารทางปากเด็ดขาด เพราะอาจสำลักลงหลอดลม ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที


ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเฉียบพลัน

เป็นภาวะน้ำตาลสูงในเลือดร่วมกับมีอาการ แบ่งเป็น 2 ภาวะ ได้แก่

1. ภาวะคีโตอะซิโดสิส (DKA) คือ ภาวะน้ำตาลสูงในเลือดที่มีระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า 250 มิลลิกรัม / เดซิลิตร ร่วมกับภาวะกรดเมตาบอลิกจากกรดคีโตนคั่งในร่างกาย

2. ภาวะไฮเปอร์ไกลซีมิกไฮเปอร์ออสโมล่าร์ (HHS) คือ ภาวะน้ำตาลสูงในเลือดที่มีระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า 600 มิลลิกรัม / เดซิลิตร และออสโมลาริตี้ในเลือดมากกว่า 320 มิลลิออสโมล์ / กก. ร่วมกับระดับความรู้สึกตัวลดลง

         คลื่นไส้ / อาเจียน

 ปัสสาวะมาก

  ปวดท้อง / ไม่สบายตัว 

 

 ซึม 

หอบเหนื่อย

 

ชัก / หมดสติ

 

   

*ภาวะน้ำตาลสูงในเลือดเฉียบพลัน  ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D

 

 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง