ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ด้วยวัคซีนHPV

วัคซีน HPV มีกี่ชนิด และแตกต่างกันอย่างไร ?

ปัจจุบัน วัคซีน HPV มีให้เลือกใช้ 3 ชนิด คือ

  • วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์
  • วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์
  • วัคซีนชนิด 9 สายพันธุ์

วัคซีน HPV ทุกชนิด มีประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อ HPV ชนิด ก่อมะเร็ง ซึ่งทำเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง และมะเร็งชนิดอื่นๆ ซึ่งพบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย
วัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์และชนิด 9 สายพันธุ์สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ชนิดไม่ก่อมะเร็งได้ด้วย คือ โรคหูดหงอนไก่บริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก ซึ่งพบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย โดยเฉพาะผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย

   วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ และวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก และป้องกันมะเร็งชนิดอื่นๆ ที่เกิดจากเชื้อ HPV ได้ใกล้เคียงกัน แต่วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์สามารถป้องกันโรคหูดหงอนไก่ได้ด้วย

   วัคซีนชนิด 9 สายพันธุ์ มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก และป้องกันมะเร็งชนิดอื่น ๆ ที่เกิดจากเชื้อ HPV ได้มากกว่าวัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ และวัคซีนชนิด 4 สายพันธ์ และสามารถป้องกันโรคหูดหงอนไก่ได้ด้วย

 

วัคซีน HPV มี 3 แบบ ได้แก่

  1. ชนิด 2 สายพันธุ์ (HPV 16/18)
  2. ชนิด 4 สายพันธุ์ (HPV 6/11/16/18)
  3. ชนิด 9 สายพันธุ์ (HPV 6/11/16/18/31/33/45/52/58)

เชื้อ HPV แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. สายพันธุ์ความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ได้แก่ สายพันธุ์ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 73 และ 82
  2. สายพันธุ์ความเสี่ยงต่ำที่ก่อให้เกิดหูด ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 62, 70

วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ จะครอบคลุมเฉพาะสาเหตุของการเกิดมะเร็งจาก HPV โดยครอบคลุมสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ได้ประมาณ 70%

วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ จะครอบคลุมสาเหตุของการเกิดมะเร็งจาก HPV โดยครอบคลุมสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ได้ประมาณ 70% และ ครอบคลุมสาเหตุของการเกิดหูดหงอนไก่ ได้ 90% รวมทั้งมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการป้องกันโรค และมะเร็งจาก HPV ในเพศชาย เช่น มะเร็งทวารหนักและหูดหอนไก่ที่อวัยวะเพศชาย

วัคซีนชนิด 9 สายพันธุ์ จะคลุมคลุมสาเหตุของมะเร็ง และโรคจาก HPV ทุกชนิด รวมถึงมะเร็งปากมดลูกและโรคหูดหงอนไก่ ได้ 90 % อีกทั้งยังมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการป้องกันโรค และมะเร็งจาก HPV ในเพศชาย เช่น มะเร็งทวารหนัก และหูดหอนไก่ที่อวัยวะเพศชาย

จากการศึกษา ผู้ที่เคยฉีดวัคซีน 4 สายพันธุ์มาครบ แล้วได้รับวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ใหม่ ครบ 3 เข็ม พบว่ามีความปลอดภัย และร่างกายตอบสนองต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อ HPV 5 สายพันธุ์เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม จากคำแนะนำในปัจจุบัน ผู้ที่ได้รับวัคซีน HPV มาครบแล้ว อาจไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้อาจพิจารณาตามความเหมาะสม

เชื้อ HPV แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

  1. เชื้อ HPV ชนิดก่อมะเร็ง ทำให้เกิดโรคที่สำคัญ คือ มะเร็งปากมดลูกซึ่งพบเฉพาะในผู้หญิง และมะเร็งชนิดอื่นๆ ซึ่งพบได้ในผู้หญิง ได้แก่ มะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด และมะเร็งทวารหนัก และผู้ชาย ได้แก่ มะเร็งอวัยวะเพศชาย มะเร็งทวารหนัก และมะเร็งช่องคอ
  2. เชื้อ HPV ชนิดไม่ก่อมะเร็ง ทำให้เกิดโรคที่สำคัญ คือ โรคหูดหงอนไก่ บริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก ซึ่งพบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย โดยเฉพาะในผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์นรีเวช ชั้น 2 โซน E

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์นรีเวช ชั้น 2 โซน E


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง