ปวดข้อบ่อย สาเหตุโรคข้อเข่าเสื่อม

ปวดข้อปัญหาที่กวนใจ

อาการปวดข้อสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นบริเวณข้อใด ๆ ก็ตาม ล้วนแต่ทำให้เกิดปัญหาการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทำให้เสียบุคลิกภาพ  หากยังไม่ปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้งานของข้อที่ผิดวิธีและหันมาดูแลสุขภาพข้ออย่างจริงจัง อาจเป็นสาเหตุไปสู่โรคข้อเข่าเสื่อมในอนาคตได้

สาเหตุที่ทำให้ปวดข้อ

 1. เกิดจากการได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บของส่วนต่าง ๆ ภายในข้อ เช่นกระดูกอ่อนผิวข้อ เยื่อหุ้มข้อ หมอนรองข้อ รวมถึงเอ็นและกล้ามเนื้อรอบ ๆ ข้อ
 2. เกิดจากการใช้งานของข้อที่ผิดวิธีหรือทำให้ข้อรับน้ำหนักมากเกินไป ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของส่วนประกอบต่างๆ ภายในข้อ
 3. เกิดจากโรคบางชนิดที่ทำให้มีการอักเสบภายในข้อ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคเกาต์ การติดเชื้อภายในข้อ เป็นต้น

ปวดแบบไหนที่ควรพบแพทย์

 1. อาการปวดเฉียบพลัน ภายหลังการได้รับอุบัติเหตุหรือการใช้งานผิดวิธี 
 2. อาการปวดเฉียบพลัน ร่วมกับมีการบวมของข้อ หรือปวดจนไม่สามารถขยับใช้งานข้อได้
 3. อาการปวดเป็นๆหายๆ ถึงแม้ว่าพักการใช้งานของข้อหรือทานยาแก้ปวดแล้วยังไม่ดีขึ้น
 4. อาการปวดเรื้อรัง ปวดมากขึ้นเรื่อยๆ หรือปวดตลอดเวลา

คำแนะนำในการดูแลข้อ

ในปัจจุบันทางการแพทย์มีเทคโนโลยีที่สามารถวินิจฉัยและรักษาอาการปวดข้อจากสาเหตุต่างๆได้ หากได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่ม จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคข้อเสื่อมในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม การป้องกันข้อเสื่อมที่ดีที่สุด คือการใช้งานข้ออย่างเหมาะสม รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ วิธีดังกล่าวจะช่วยยืดอายุการใช้งานของข้อให้ยาวนาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A

ปวดข้อปัญหาที่กวนใจ

อาการปวดข้อสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นบริเวณข้อใด ๆ ก็ตาม ล้วนแต่ทำให้เกิดปัญหาการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทำให้เสียบุคลิกภาพ  หากยังไม่ปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้งานของข้อที่ผิดวิธีและหันมาดูแลสุขภาพข้ออย่างจริงจัง อาจเป็นสาเหตุไปสู่โรคข้อเข่าเสื่อมในอนาคตได้

สาเหตุที่ทำให้ปวดข้อ

 1. เกิดจากการได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บของส่วนต่าง ๆ ภายในข้อ เช่นกระดูกอ่อนผิวข้อ เยื่อหุ้มข้อ หมอนรองข้อ รวมถึงเอ็นและกล้ามเนื้อรอบ ๆ ข้อ
 2. เกิดจากการใช้งานของข้อที่ผิดวิธีหรือทำให้ข้อรับน้ำหนักมากเกินไป ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของส่วนประกอบต่างๆ ภายในข้อ
 3. เกิดจากโรคบางชนิดที่ทำให้มีการอักเสบภายในข้อ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคเกาต์ การติดเชื้อภายในข้อ เป็นต้น

ปวดแบบไหนที่ควรพบแพทย์

 1. อาการปวดเฉียบพลัน ภายหลังการได้รับอุบัติเหตุหรือการใช้งานผิดวิธี 
 2. อาการปวดเฉียบพลัน ร่วมกับมีการบวมของข้อ หรือปวดจนไม่สามารถขยับใช้งานข้อได้
 3. อาการปวดเป็นๆหายๆ ถึงแม้ว่าพักการใช้งานของข้อหรือทานยาแก้ปวดแล้วยังไม่ดีขึ้น
 4. อาการปวดเรื้อรัง ปวดมากขึ้นเรื่อยๆ หรือปวดตลอดเวลา

คำแนะนำในการดูแลข้อ

ในปัจจุบันทางการแพทย์มีเทคโนโลยีที่สามารถวินิจฉัยและรักษาอาการปวดข้อจากสาเหตุต่างๆได้ หากได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่ม จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคข้อเสื่อมในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม การป้องกันข้อเสื่อมที่ดีที่สุด คือการใช้งานข้ออย่างเหมาะสม รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ วิธีดังกล่าวจะช่วยยืดอายุการใช้งานของข้อให้ยาวนาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง