ความผิดปกติทางสายตาในเด็ก

         ระบบการมองเห็นของคนเรามีความซับซ้อน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีความผิดปกติมารบกวนพัฒนาการของระบบการมองเห็น โดยเฉพาะในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – 9 ปี และไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม และรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นในระยะยาว จนทำให้เกิดความพิการด้านการมองเห็นได้ในที่สุด ความผิดปกติทางสายตาในเด็ก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ต้องสังเกต

สายตาผิดปกติคืออะไร?

     ความผิดปกติที่เกิดจากแสงที่ตกกระทบผ่านกระจกตา และเลนส์แก้วตา ทำให้แสงหักเหตกกระทบไม่โฟกัสที่จอประสาทตาจึงมองเห็นภาพหรือวัตถุไม่ชัดเจน ได้แก่ สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง

สาเหตุของความผิดปกติทางสายตาในเด็ก

 • บุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคทางสายตา
 • เด็กที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนด
 • โรคทางพันธุกรรมบางโรค เช่น กลุ่มอาการดาวน์

สังเกตพฤติกรรมความผิดปกติทางสายตาในเด็ก

 • อ่านหนังสือชิดตามากผิดปกติ
 • ชอบนั่งหน้าห้องเวลาเรียนหนังสือ
 • พยายามโน้มตัวหรือยื่นศีรษะมาข้างหน้าให้มากที่สุด เมื่อต้องอ่านหนังสือในระยะไกล
 • หรี่ตา ทำตาหยี ขยี้ตาบ่อยๆ หรือกระพริบตาถี่กว่าปกติเมื่อเพ่งมอง
 • ขมวดคิ้วเวลาอ่านหนังสือ
 • เอียงหรือตะแคงศีรษะเพื่อให้เห็นชัดเจน

อาการที่มักเกิดขึ้น

 • สายตาสู้แสงไม่ได้
 • มองไม่ชัด หรือเห็นเป็นสองภาพ
 • เห็นตัวหนังสือติดกันเป็นเส้น
 • ปวดศีรษะและรอบตา
 • ตาเข ตาเหล่

วิธีการทดสอบการมองเห็นสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

     1. Lea chart หรือ Lea symbols

     การทดสอบระดับสายตาโดยใช้รูปภาพ

     การทดสอบระดับสายตาโดยใช้รูปภาพวงกลม สี่เหลี่ยม บ้าน และแอปเปิ้ล

     2. Allen chart

     การทดสอบระดับสายตาโดยใช้รูปภาพตัวการ์ตูน

     การทดสอบระดับสายตาโดยใช้รูปภาพตัวการ์ตูน ประกอบด้วย เค้ก โทรศัพท์ เครื่องบิน บ้าน รถยนต์ ต้นไม้ ม้า มือ หมี และนก โดยในการทดสอบ รูปภาพที่ใช้ทดสอบจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ดังนั้น หากเด็กได้ทำความรู้จักกับรูปภาพก่อนเข้ารับการทดสอบจะทำให้การทดสอบมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือมากขึ้น

คำแนะนำ

     1. รูปภาพทั้งหมดนี้ใช้สำหรับทดสอบการมองเห็นเด็กก่อนวัยเรียน

     2. ควรให้เด็กทำความรู้จักกับรูปภาพเหล่านี้ก่อนว่าแต่ละภาพคือภาพอะไร

     3. ทำการทดสอบโดยการถามตอบซึ่งขนาดของรูปจะเล็กลงเรื่อยๆ

     4. ในเด็กที่ร่วมมือดีจะทำการทดสอบตาทีละข้าง

     5. หากเด็กมีแว่นสายตา ควรใส่แว่นขณะทำการทดสอบ

     6. การทดสอบนี้ยังไม่ใช่การวัดค่าสายตา เป็นเพียงการประเมินการมองเห็นเบื้องต้นเท่านั้น

     เด็กที่เกิดมาพร้อมภาวะสายตาผิดปกติ ไม่ว่าจะสายตาสั้น ยาว หรือเอียง จะไม่รู้ว่าตนเองตามัวเพราะมองเห็นแบบนี้ตั้งแต่เกิด ผู้ปกครองก็ไม่ทราบจนกระทั่งโตขึ้น และส่งผลต่อการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้น ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของเด็กอยู่เสมอ หรือพามาพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจหาความผิดปกติทางสายตาและรับการรักษาอย่างถูกต้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตา ชั้น 4 โซน A

     ระบบการมองเห็นของคนเรามีความซับซ้อน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีความผิดปกติมารบกวนพัฒนาการของระบบการมองเห็น โดยเฉพาะในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – 9 ปี และไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม และรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นในระยะยาว จนทำให้เกิดความพิการด้านการมองเห็นได้ในที่สุด ความผิดปกติทางสายตาในเด็ก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ต้องสังเกต

สายตาผิดปกติคืออะไร?

     ความผิดปกติที่เกิดจากแสงที่ตกกระทบผ่านกระจกตา และเลนส์แก้วตา ทำให้แสงหักเหตกกระทบไม่โฟกัสที่จอประสาทตา จึงมองเห็นภาพหรือวัตถุไม่ชัดเจน ได้แก่ สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง

สาเหตุของความผิดปกติทางสายตาในเด็ก

 • บุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคทางสายตา
 • เด็กที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนด
 • โรคทางพันธุกรรมบางโรค เช่น กลุ่มอาการดาวน์

สังเกตพฤติกรรมความผิดปกติทางสายตาในเด็ก

 • อ่านหนังสือชิดตามากผิดปกติ
 • ชอบนั่งหน้าห้องเวลาเรียนหนังสือ
 • พยายามโน้มตัวหรือยื่นศีรษะมาข้างหน้าให้มากที่สุด เมื่อต้องอ่านหนังสือในระยะไกล
 • หรี่ตา ทำตาหยี ขยี้ตาบ่อยๆ หรือกระพริบตาถี่กว่าปกติเมื่อเพ่งมอง
 • ขมวดคิ้วเวลาอ่านหนังสือ
 • เอียงหรือตะแคงศีรษะเพื่อให้เห็นชัดเจน

อาการที่มักเกิดขึ้น

 • สายตาสู้แสงไม่ได้
 • มองไม่ชัด หรือเห็นเป็นสองภาพ
 • เห็นตัวหนังสือติดกันเป็นเส้น
 • ปวดศีรษะและรอบตา
 • ตาเข ตาเหล่

วิธีการทดสอบการมองเห็นสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

     1. Lea chart หรือ Lea symbols

     การทดสอบระดับสายตาโดยใช้รูปภาพ

     การทดสอบระดับสายตาโดยใช้รูปภาพวงกลม สี่เหลี่ยม บ้าน และแอปเปิ้ล

     2. Allen chart

     การทดสอบระดับสายตาโดยใช้รูปภาพตัวการ์ตูน

     การทดสอบระดับสายตาโดยใช้รูปภาพตัวการ์ตูน ประกอบด้วย เค้ก โทรศัพท์ เครื่องบิน บ้าน รถยนต์ ต้นไม้ ม้า มือ หมี และนก โดยในการทดสอบ รูปภาพที่ใช้ทดสอบจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ดังนั้น หากเด็กได้ทำความรู้จักกับรูปภาพก่อนเข้ารับการทดสอบจะทำให้การทดสอบมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือมากขึ้น

คำแนะนำ

     1. รูปภาพทั้งหมดนี้ใช้สำหรับทดสอบการมองเห็นเด็กก่อนวัยเรียน

     2. ควรให้เด็กทำความรู้จักกับรูปภาพเหล่านี้ก่อนว่าแต่ละภาพคือภาพอะไร

     3. ทำการทดสอบโดยการถามตอบซึ่งขนาดของรูปจะเล็กลงเรื่อยๆ

     4. ในเด็กที่ร่วมมือดีจะทำการทดสอบตาทีละข้าง

     5. หากเด็กมีแว่นสายตา ควรใส่แว่นขณะทำการทดสอบ

     6. การทดสอบนี้ยังไม่ใช่การวัดค่าสายตา เป็นเพียงการประเมินการมองเห็นเบื้องต้นเท่านั้น

     เด็กที่เกิดมาพร้อมภาวะสายตาผิดปกติ ไม่ว่าจะสายตาสั้น ยาว หรือเอียง จะไม่รู้ว่าตนเองตามัวเพราะมองเห็นแบบนี้ตั้งแต่เกิด ผู้ปกครองก็ไม่ทราบจนกระทั่งโตขึ้น และส่งผลต่อการเรียน หรือการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้น ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของเด็กอยู่เสมอ หรือพามาพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจหาความผิดปกติทางสายตาและรับการรักษาอย่างถูกต้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตา ชั้น 4 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง