การออกกำลังกาย เพื่อลดไขมันส่วนเกิน

     การวิ่งลดน้ำหนักเพียงอย่างเดียวยังให้ผลลัพธ์ไม่ทันใจ หลายคนจึงเพิ่มการเวทเทรนนิ่งเพื่อให้รูปร่างกระชับและเผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากขณะเวทเทรนนิ่ง ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth hormone) และนอร์อะดรีนาลีน (noradrenalin) ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ไลเปสที่ย่อยสลายไขมันออกมา

     เมื่อมีการเวทเทรนนิ่งอย่างเหมาะสมจะทำให้กรดแล็กติกในกล้ามเนื้อเข้มข้นขึ้น จึงกระตุ้นให้เร่งการหลั่งฮอร์โมนทั้งสองชนิดมากขึ้น และจะยิ่งได้ผลดีหากมีการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ เช่น วิ่ง เดินชัน ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน การทำ HIIT เสริมหลังเวทเทรนนิ่งด้วย

    

     หากพิจารณาจากกราฟข้างต้นจะเห็นว่า การเวทเทรนนิ่งหลังจากวิ่งลดน้ำหนักด้วยความเร็วที่เหมาะสม แต่กลับหลั่งโกรธฮอร์โมน (Growth hormone) ค่อนข้างต่ำ แต่ถ้าลองสลับมาเวทเทรนนิ่งก่อนวิ่งโกรธฮอร์โมน (Growth hormone) กลับหลั่งออกมามากกว่า จึงเผาผลาญไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้ต่อเนื่องกว่า และเพื่อให้ประสิทธิภาพในการหลั่งฮอร์โมนดียิ่งขึ้น ควรเน้นท่าบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างหนัก เช่น การทำท่าสควอชที่ใช้กล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่บริเวณก้นและต้นขา หรือท่าแพลงก์ที่ใช้กล้ามเนื้อทั้งร่างกาย นอกจากนี้การเวทเทรนนิ่งก่อนวิ่งจะทำให้เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อได้มากกว่าการที่วิ่งก่อนแล้วเวทเทรนนิ่งเนื่องจากการวิ่งทำให้เกิดการใช้พลังงานเป็นจำนวนมากส่งผลให้การฝึกเวทเทรนนิ่งประสิทธิภาพลดลง   

     ฉะนั้นคนที่อยากลดความอ้วนในเวลาอันรวดเร็ว ควรเวทเทรนนิ่งร่วมกับการทำคาร์ดิโอจะส่งผลให้การหลั่งโกรทฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยสลายไขมันได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C

     การวิ่งลดน้ำหนักเพียงอย่างเดียวยังให้ผลลัพธ์ไม่ทันใจ หลายคนจึงเพิ่มการเวทเทรนนิ่งเพื่อให้รูปร่างกระชับและเผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากขณะเวทเทรนนิ่ง ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth hormone) และนอร์อะดรีนาลีน (noradrenalin) ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ไลเปสที่ย่อยสลายไขมันออกมา

     เมื่อมีการเวทเทรนนิ่งอย่างเหมาะสมจะทำให้กรดแล็กติกในกล้ามเนื้อเข้มข้นขึ้น จึงกระตุ้นให้เร่งการหลั่งฮอร์โมนทั้งสองชนิดมากขึ้น และจะยิ่งได้ผลดีหากมีการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ เช่น วิ่ง เดินชัน ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน การทำ HIIT เสริมหลังเวทเทรนนิ่งด้วย

    

     หากพิจารณาจากกราฟข้างต้นจะเห็นว่า การเวทเทรนนิ่งหลังจากวิ่งลดน้ำหนักด้วยความเร็วที่เหมาะสม แต่กลับหลั่งโกรธฮอร์โมน (Growth hormone) ค่อนข้างต่ำ แต่ถ้าลองสลับมาเวทเทรนนิ่งก่อนวิ่งโกรธฮอร์โมน (Growth hormone) กลับหลั่งออกมามากกว่า จึงเผาผลาญไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้ต่อเนื่องกว่า และเพื่อให้ประสิทธิภาพในการหลั่งฮอร์โมนดียิ่งขึ้น ควรเน้นท่าบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างหนัก เช่น การทำท่าสควอชที่ใช้กล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่บริเวณก้นและต้นขา หรือท่าแพลงก์ที่ใช้กล้ามเนื้อทั้งร่างกาย นอกจากนี้การเวทเทรนนิ่งก่อนวิ่งจะทำให้เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อได้มากกว่าการที่วิ่งก่อนแล้วเวทเทรนนิ่งเนื่องจากการวิ่งทำให้เกิดการใช้พลังงานเป็นจำนวนมากส่งผลให้การฝึกเวทเทรนนิ่งประสิทธิภาพลดลง   

     ฉะนั้นคนที่อยากลดความอ้วนในเวลาอันรวดเร็ว ควรเวทเทรนนิ่งร่วมกับการทำคาร์ดิโอจะส่งผลให้การหลั่งโกรทฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยสลายไขมันได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง