สาระสุขภาพ

หยอดตา ป้ายตา เช็ดตา ดูแลตาอย่างไรให้ถูกวิธี

21 มิถุนายน 2561
ผู้ที่เข้ารับการรักษาดวงตา เช่น ตาแดง วุ้นตาเสื่อม ต้อหิน ต้อกระจก ควรดูแลตาอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ดวงตา

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง