กิจกรรม My Heart Your Heart ดูแลใจไปด้วยกัน

    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน “My Heart Your Heart ดูแลใจไปด้วยกัน” เนื่องในวันหัวใจโลก นำโดย อาจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานคุณภาพ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นประธานเปิดงาน

 

          

    ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “การป้องกันและดูแลหัวใจให้แข็งแรง” ให้ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหัวใจเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน รวมถึงการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่อาจมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์ แพทย์อายุรศาสตร์หัวใจ ช่วงท้ายผู้ร่วมงานยังได้ร่วม    “ออกกำลังกายสร้างพลังใจ” จากทีมกายภาพบำบัด ด้วยท่าออกกำลังง่ายๆ และปลอดภัย เพื่อสร้างเสริมหัวใจให้แข็งแรง

                          

    พร้อมทั้งมีกิจกรรม สัญญานะ” เลือกป้ายคำพร้อมถ่ายภาพเพื่อให้สัญญาว่าจะดูแลสุขภาพหัวใจและร่างกาย ทั้งของตัวเองและของคนที่เรารักให้แข็งแรงไปด้วยกัน รวมไปถึงมีบูทให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจโดยทีมพยาบาลศูนย์หัวใจ บูทให้ความรู้และคำแนะนำที่มีประโยชน์ด้านโภชนาการจากนักกำหนดอาหาร บูทให้คำปรึกษาเรื่องยาและแนะนำแอพพลิเคชั่น Drug Reminder” ที่ช่วยเตือนเมื่อถึงเวลารับประทานยาโดยทีมเภสัชกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์หัวใจ ชั้น 4 โซน C

 

    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน “My Heart Your Heart ดูแลใจไปด้วยกัน” เนื่องในวันหัวใจโลก นำโดย อาจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานคุณภาพ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นประธานเปิดงาน

 

          

    ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “การป้องกันและดูแลหัวใจให้แข็งแรง” ให้ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหัวใจเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน รวมถึงการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่อาจมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์ แพทย์อายุรศาสตร์หัวใจ ช่วงท้ายผู้ร่วมงานยังได้ร่วม    “ออกกำลังกายสร้างพลังใจ” จากทีมกายภาพบำบัด ด้วยท่าออกกำลังง่ายๆ และปลอดภัย เพื่อสร้างเสริมหัวใจให้แข็งแรง

                          

    พร้อมทั้งมีกิจกรรม สัญญานะ” เลือกป้ายคำพร้อมถ่ายภาพเพื่อให้สัญญาว่าจะดูแลสุขภาพหัวใจและร่างกาย ทั้งของตัวเองและของคนที่เรารักให้แข็งแรงไปด้วยกัน รวมไปถึงมีบูทให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจโดยทีมพยาบาลศูนย์หัวใจ บูทให้ความรู้และคำแนะนำที่มีประโยชน์ด้านโภชนาการจากนักกำหนดอาหาร บูทให้คำปรึกษาเรื่องยาและแนะนำแอพพลิเคชั่น Drug Reminder” ที่ช่วยเตือนเมื่อถึงเวลารับประทานยาโดยทีมเภสัชกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์หัวใจ ชั้น 4 โซน C

 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง