กิจกรรม ห่วงใย เข้าใจเบาหวาน

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้จัดงาน “ห่วงใย เข้าใจเบาหวาน” เนื่องในวันเบาหวานโลก นำโดย อาจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการบริหารงานคุณภาพ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นประธานเปิดงาน

 

      ในงานมีการเสวนาเรื่อง “ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน” ให้ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้เป็นเบาหวาน รวมถึงการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่อาจมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน เพื่อให้ผู้ป่วยและสมาชิกในบ้านสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัว โดย พญ.ปิติพร คุณากรไพบูลย์ศิริ แพทย์อายุรศาสตร์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ พร้อมทั้งมีครอบครัวรับเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย รวมถึงการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย ช่วงท้ายตัวแทนผู้ร่วมงานยังได้ร่วมทำเมนูสุขภาพ “ไข่ขาวลุยสวน” จากทีมนักกำหนดอาหาร

     นอกจากนี้ ยังมีบูทให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน การเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว และการดูแลสุขภาพเล็บ โดยทีมพยาบาลคลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ บูทให้ความรู้และคำแนะนำด้านโภชนาการจากนักกำหนดอาหาร บูทให้คำปรึกษาเรื่องยาและแนะนำแอพพลิเคชั่น Drug Reminder” ที่ช่วยเตือนเมื่อถึงเวลารับประทานยาโดยเภสัชกร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้จัดงาน “ห่วงใย เข้าใจเบาหวาน” เนื่องในวันเบาหวานโลก นำโดย อาจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการบริหารงานคุณภาพ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นประธานเปิดงาน

 

      ในงานมีการเสวนาเรื่อง “ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน” ให้ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้เป็นเบาหวาน รวมถึงการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่อาจมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน เพื่อให้ผู้ป่วยและสมาชิกในบ้านสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัว โดย พญ.ปิติพร คุณากรไพบูลย์ศิริ แพทย์อายุรศาสตร์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ พร้อมทั้งมีครอบครัวรับเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย รวมถึงการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย ช่วงท้ายตัวแทนผู้ร่วมงานยังได้ร่วมทำเมนูสุขภาพ “ไข่ขาวลุยสวน” จากทีมนักกำหนดอาหาร

     นอกจากนี้ ยังมีบูทให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน การเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว และการดูแลสุขภาพเล็บ โดยทีมพยาบาลคลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ บูทให้ความรู้และคำแนะนำด้านโภชนาการจากนักกำหนดอาหาร บูทให้คำปรึกษาเรื่องยาและแนะนำแอพพลิเคชั่น Drug Reminder” ที่ช่วยเตือนเมื่อถึงเวลารับประทานยาโดยเภสัชกร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง