งาน ล้างจมูกให้ถูกวิธี

   เมื่อวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์หู คอ จมูก ร่วมกับ ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้จัดงาน “ล้างจมูกให้ถูกวิธี” ณ โถงบริการผู้ป่วยนอกชั้น 2 เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศในปัจจุบันทำให้ทุกคนมีโอกาสได้รับฝุ่นละอองที่เป็นพิษ และอาจเกิดการระคายเคืองทางจมูกได้ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหวัด คัดจมูก และผู้เป็นไซนัส จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการล้างจมูกที่ถูกต้องขึ้น

                

   โดยกิจกรรมภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการล้างจมูกที่ถูกต้อง ผ่านการเปิดคลิปวิดีโอความรู้ และให้คำแนะนำจากทีมพยาบาลผู้ชำนาญการโดยตรง พร้อมทั้งมีการสาธิตวิธีการล้างจมูกที่ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานซักถามข้อสงสัยในการล้างจมูก อีกทั้งยังมีกิจกรรมการเล่นเกมตอบคำถามจากแผ่นป้าย เพื่อรับของที่ระลึกภายในงาน

 

  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจทดลองเรียนรู้วิธีการล้างจมูกด้วยตนเอง ได้ทำการทดลองล้างจมูกจริง โดยมีทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ขณะที่ทำการล้างจมูกอีกด้วย ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการล้างจมูกอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 3 โซน D

   เมื่อวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์หู คอ จมูก ร่วมกับ ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้จัดงาน “ล้างจมูกให้ถูกวิธี” ณ โถงบริการผู้ป่วยนอกชั้น 2 เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศในปัจจุบันทำให้ทุกคนมีโอกาสได้รับฝุ่นละอองที่เป็นพิษ และอาจเกิดการระคายเคืองทางจมูกได้ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหวัด คัดจมูก และผู้เป็นไซนัส จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการล้างจมูกที่ถูกต้องขึ้น

                

   โดยกิจกรรมภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการล้างจมูกที่ถูกต้อง ผ่านการเปิดคลิปวิดีโอความรู้ และให้คำแนะนำจากทีมพยาบาลผู้ชำนาญการโดยตรง พร้อมทั้งมีการสาธิตวิธีการล้างจมูกที่ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานซักถามข้อสงสัยในการล้างจมูก อีกทั้งยังมีกิจกรรมการเล่นเกมตอบคำถามจากแผ่นป้าย เพื่อรับของที่ระลึกภายในงาน

 

  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจทดลองเรียนรู้วิธีการล้างจมูกด้วยตนเอง ได้ทำการทดลองล้างจมูกจริง โดยมีทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ขณะที่ทำการล้างจมูกอีกด้วย ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการล้างจมูกอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 3 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง